Studiu de specialitate – Educația interculturală la vârsta preșcolară


Autor: prof. Pătrașcu Elena Crenguța
Liceul Tehnologic I. C. Petrescu Stîlpeni – GPP Stîlpeni jud. Argeș

În ultimile decenii societatea tinde tot mai mult să depăşească graniţele impuse de frontiere, de mondializează.La acesta se adaugă fenomenul imigraţiei, ce impune creşterea demografică în unele zone ale lumii, precum şi fenomenul de polarizare a bogăţiei/sărăciei. Astfel, pentru o bună convieţuire, în Europa a de venit necesară implementarea educaţiei interculturale în programul educaţional din perspectiva desfinţării graniţelor, pentru că este necesar să se prevină şi să se evite conflicte interetnice şi de altă natură, prin promovarea toleranţei, a bunei înţelegeri şi egalităţii de şanse între membrii aceleiaşi comunităţi. Şi în România se urmărete implementarea unui program educaţional intercultural ce trebuie început încă de la grădiniţă, pentru că şi aici există copii din diferite state (italieni, moldoveni, chinezi etc) alături de copiii minorităţilor din România (lipoveni, maghiari, rromi etc).

În general, interferenţele dintre minorităţi sunt multiple şi se datorează colaborării diferitelor comunităţi lincvistice în domeniile culturii, cunoaşterii ştiinţifice şi tehnice. Respectarea tradiţiilor religioase ale celuilalt a fost şi a rămas o trăsătură constantă în viaţa comunităţilor. Cu timpul, traiul comun i-a apropiat pe oameni, tradiţiile primind şi oferind influenţe celorlalţi.
Educaţia interculturală poate să îmbrace mai multe forme, să ia mai multe direcţii: etnică, religioasă, profesională, rasială ş.a.
Uneori, grupurile etnice care trăiesc pe acelaşi teritoriu reprezintă o sursă de tensiuni i de conflicte. Dacă până în 1989 regiunile totalitare au reuşit să ţină sub control orice manifestare etnică, regimurile democratice permit manifestarea identităţii, iar aceasta trebuie să se facă în limitele respectării drepturilor şi libertăţilor omului, dar şi ale respectului faţă de societate, fără a aduce atingere statului.Prof.dr. Teodor Cosma spune că ,,toleranţa este deopotrivă o valoare-scop-şi o atitudine socială’’. Sistemul de învăţământ pentru minorităţile naţionale-corespondent celui pentru populaţia majoritară a ţării-cuprinde grădiniţe,şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli profesionale, învăţămnt postliceal, universităţi. (fragment)