Studiu de specialitate – Dezvoltarea spiritului ecologic la elevii din ciclul primar


Autor: prof. înv. primar Totos Noémi
Școala Gimnazială Nr. 1 Ip, jud. Sălaj

Educaţia ecologică în şcoală reprezintă o preocupare constantă în toate categoriile de activităţi. Întrucât problematica mediului are un caracter pluridisciplinar şi o mare complexitate, o evoluţie rapidă şi greu de prevăzut şi un caracter prioritar, conţinuturile trebuie relaţionate cu viitorul planetei şi supravieţuirea speciei umane.
Obiectivele ce trebuie urmărite în şcoală sunt:
– „alfabetizarea” în materie de mediu;
– conştientizarea diversităţii şi importanţei problemelor ecologice, ca şi a comportamentelor umane care afectează mediul;
– înţelegerea corectă a raportului individ-mediu;
– dezvoltarea respectului faţă de mediu şi a responsabilităţii;
– analiza critică a problemelor de mediu;
– dezvoltarea capacităţii de a lua decizii.

Urmărind pe parcursul întregului ciclu primar realizarea obiectivelor educaţiei ecologice, atât prin valorificarea conţinuturilor unor texte din manual, cât şi prin excursiile, vizitele, mapele tematice realizate, vom constata că la sfârşitul acestei perioade elevii au un bagaj de cunoştinţe, dar şi de abilităţi în stare să-i facă să acţioneze în vederea protejării mediului, chiar de la această vârstă.
Astfel, copilul va fi capabil să protejeze mediul apropiat (curtea, spaţiul verde, arborii existenţi), să planteze o floare, un copac, să atragă atenţia celorlalţi pentru a păstra curăţenia, să participe la reciclarea unor deşeuri (din sticlă, plastic, hârtie) etc.

Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasă înseamnă activitate în contact nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe elevi să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală, în societate, tot aşa trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim.
Obiectivele specifice educaţiei ecologice pot fi:
– să formeze generaţii de oameni cu o sănătoasă conştiinţă etică referitoare la apărarea şi conservarea mediului;
– să creeze unele concepţii şi convingeri pentru generaţia actuală şi, mai ales, generaţiile urmőtoare de a schimba progresiv actuala tehnologie poluantă cu un ansamblu de activităţi umane nepoluante;
– să sesizeze că raţionalitatea omenirii înseamnă şi raţionalitatea în raport cu propriul mediu de viaţă.
Obiectivele mai sus menţionate ar avea ca finalităţi:
– înţelegerea naturii complexe, a mediului pentru o utilizare prudentă şi raţională a resurselor acestora;
– formarea unei conştiinţe ecologice;
– cooperarea pentru conservarea şi ameliorarea mediului.