Studiu de specialitate – Cultivarea creativității prin rezolvarea și compunerea de probleme în clasa I și a II-a


Autor: prof. înv. primar Sorina Cadia
Școala Gimnazială Racovița, jud. Timiș

Activitatea de rezolvare şi compunere a problemelor oferă cel mai bun prilej pentru cultivarea şi educarea creativităţii inventivităţii. Rezolvarea unei probleme asemănătoare sau de acelaşi tip cu o problemă rezolvată anterior oferă mai puţin teren pentru creativitate decât rezolvarea unei probleme noi în care pe lângă aspectele reproductive intervin şi aspecte creative. Diferenţa dintre a învăţa rezolvarea unei probleme şi a putea să rezolvi o problemă nouă înseamnă, în esenţă, creativitate, dar de niveluri diferite. Rezolvarea unei probleme noi este depăşită din punct de vedere al creativităţii de alcătuirea unei probleme noi.
În rezolvarea problemelor, deprinderile şi abilităţile se referă la analiza datelor, a condiţiei, la capacitatea de a înţelege întrebarea problemei şi a orienta întreaga desfăşurare a raţionamentului în direcţia descoperirii soluţiei problemei.
În scopul cultivării creativităţii, a gândirii, inteligenţei şi imaginaţiei elevilor în activitatea de rezolvare a problemelor se folosesc procedee variate:
– complicarea problemei prin introducerea de noi date sau prin modificarea întrebării;
– rezolvarea problemei prin două sau mai multe procedee;

– scrierea rezolvării problemei într-o singură expresie;
– determinarea schemei generale de rezolvare a problemelor care fac parte dintr-o anumită categorie;
– compunerea unei probleme compuse din 2 – 3 probleme simple.
Pe lângă aceste posibilităţi de antrenare a elevilor şi de stimulare a interesului în munca de rezolvare de probleme, o importanţă deosebită o are activitatea de compunere a problemelor, principala modalitate de a dezvolta gândirea independentă şi originală a copiilor, de cultivare şi educare a creativităţii gândirii.
Încă din clasa I am fost preocupată de compunerea problemelor, de a-i pune pe elevi în situaţia de a comunica, de a se exprima liber, compunerea de probleme constituind şi un mijloc eficient de dezvoltare a limbajului micilor şcolari.
Problemele acţiune sau cu punere în scenă introduse sub formă de joc dezvoltă atenţia şi perspicacitatea elevilor oferindu-le posibilitatea de a observa, a înţelege şi a exprima o situaţie creată. Diverse obiecte familiare – caiete, cărţi, creioane colorate, fructe, jucării – pot deveni pretextul compunerii de probleme simple.
Compunerea de probleme după tablouri şi imagini oferă şi ea posibilitatea exprimării conţinutului imaginilor. Elevii intuiesc în general uşor operaţiile sugerate de imagini date. Pentru a-i pune în situaţia de a gândi, pentru educarea flexibilităţii gândirii, am cerut elevilor să exprime conţinutul unei ilustraţii în mai multe moduri, să compună mai multe probleme simple, să formuleze în mai multe moduri întrebarea problemei. (fragment)