Studiu de specialitate – Conjuncția


Autor: prof. Florentina-Georgiana Orza
Școala Gimnazială Nr. 1, Sighetul Marmației

Definiţie: Conjuncţia este partea de vorbire neflexibilă care indică raportul de coordonare şi subordonare între părţi ale propoziţiei, o parte de propoziţie şi o propoziţie sau între două propoziţii.
După formă, conjuncţiile sunt:
simple: ca, să, ci, dar, de, fie, dacă, ori, sau, fie etc.
compuse: ca să, ci şi, cum că, şi cu etc.
locuţiuni conjuncţionale : măcar că, pentru că, cu toate că, chiar dacă, în afara, măcar de, de parcă, până să, fără să, din cauza că, în caz că, în loc să, de vreme ce, în timp ce, în vreme ce, odată ce, după cum, faţă de cum, ca şi când, ca şi cum, după ce că, şi cu etc.
Conjuncţia se întâlneşte atât la nivelul propoziţiei cât şi la nivelul frazei.
A. Rolul conjuncţiei la nivelul propoziţiei

1). Leagă două sau mai multe părţi de propoziţie de acelaşi fel.
Exemple:
Antonio şi Natalia au câştigat concursul. (două subiecte)
Fata aceasta este elegantă şi frumoasă. (două nume predicative)
Copilul cuminte şi silitor are rezultate bune. (două atribute adjectivale)
Plăcerea de a învăţa şi de a scrie este mare. (două atribute verbale)
2). Două părţi de propoziţie diferite:
Oricând şi oriunde e invitat, apare. (complement circumstanţial de timp şi complement circumstanţial de loc)
Oricine şi oricând poate să mă viziteze. (subiect şi complement circumstanţial de mod)
Orice şi oricum e posibil. (subiect şi complement circumstanţial de mod)
3). O parte de propoziţie şi o propoziţie secundară:
a). de acelaşi fel:
(subiect-subiectivă)
Mi-e dat a fi fericit şi să mă bucur de voi.
nume predicativ – predicativă
El a devenit neserios şi cum nu-l ştiam noi.
complement direct – completivă directă
L-am întalnit pe el şi pe cine nu mă asteptam.
b). cu funcţii diferite:
Te-am întâlnit întâmplător şi unde nu mă aşteptam. (complement circumstanţial de loc şi subordonată de loc)
Eu mă bucur de succesul tău actual şi când vei fi student. (complement indirect si circumstanţială de timp) (fragment)