Studiu asupra tematicilor proiectelor europene multilaterale Comenius aprobate în ultimii trei ani


Autor: prof. Delia Pintilie
Colegiul Tehnic „A. Saligny” Bacău

Despre proiectele europene s-a scris mult în ultima perioadă şi se va mai scrie. Momentul în care ne propunem realizarea unui proiect declanşează o multitudine de întrebări. Cele mai multe întrbări îşi găsesc răspunsul pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro/, în documente şi formulare, în multitudinea de diseminări la care asistăm, sau pur şi simplu, în sfaturile celor care au derulat astfel de proiecte. ANPCDEFP funcţionează sub acest nume încă din 2005, dar istoria proiectelor europene a început încă din 1996, prin programele Socrates şi Leonardo da Vinci.
Una din întrebările importante la începutul unui proiect este legată de tema pe care o vom alege, dacă ideea temei va corespunde priorităţilor naţionale ale Agenţiei Naţionale. Aplicantul trebuie să ştie că e necesar ca tema să se adreseze unor interese comune tuturor partenerilor care vor fi implicaţi în proiect. Acest lucru va aduce calitate proiectului.

Pornind de la această problemă a alegerii temei, am întreprins un studiu de analiză a tematicilor propuse de proiectele multilaterale Comenius aprobate în ultimii trei ani. Pe parcursul anilor 2011-2013, au fost aprobate un număr de 664 proiecte de acest tip, 213 proiecte în 2011, 231 în 2012, 220 în 2013.
Tematicile alese sunt diverse, dar se împart pe câteva categorii clare, vizând în mare măsură competenţele-cheie care determină profilul de formare a elevului, prevăzute de art.68 din legea 1/2011 – legea Educţiei Naţionale.

Astfel, am identificat următoarele categorii: educaţie pentru comunicare, educaţie culturală, educaţie ştiinţifică, educaţie IT, educaţie cetăţenească, educaţie antreprenorială, educaţie fizică şi sport, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru a învăţa să înveţi, educaţie ecologică, tradiţii, Europa, alte teme.
Deşi unele tematici se pot subscrie altora, am ales să le prezint separat, tocmai pentru că lor li s-a acordat o mai mare importanţă în ultimii trei ani. Histograma care prezintă procentele pe care le ocupă aceste categorii de teme în alegerile proiectelor selecţionate demonstrează acest aspect.
După cum se vede, cel mai mare procent îl ocupă educaţia ecologică. Un procent de 21% din proiectele multilaterale Comenius selecţionate în ultimii trei ani au ca tematică educaţia ecologică. De ce se pune accent pe educaţie ecologică? Pentru că, în prezent, oamenii folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără, de) resursele naturale ale pământului. Deoarece cerinţele care decurg din suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. (fragment)