Proiect educațional în parteneriat „Săptămâna poetului național Mihai Eminescu”


Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița P.N. Surducu mic, com. Traian Vuia, jud. Timiș

Proiectul este iniţiat de prof. SMARANDA CRÎȘCIU, educatoare la Grădinița cu Program Normal SURDUCU MIC în parteneriat cu prof. LUCIAN VASILE STĂNESCU, învățător la Școala Gimnazială din TRAIAN VUIA.
Argument.
Eminescu a fost şi va rămâne poetul tuturor românilor, mari şi mici. În fiecare an, elevi, dascăli, reprezentanţi ai comunităţii locale, organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care este cel mai mare poet român, Mihai Eminescu. Acum, când se împlinesc 164 de ani de la naşterea poetului, grădiniţa de copii împreună cu elevii din clasele primare din Școala Gimnazială din Traian Vuia s-au hotărât să sărbătorească acest eveniment şi alături.
Scopul proiectului este organizarea de acţiuni comune şcolari – preşcolari, în vederea sărbătoririi împlinirii a 164 ani de la naşterea poetului şi cunoaşterea literaturii eminesciene prin realizarea unor legături amicale între şcolari şi preşcolari folosind diverse metode de comunicare, printr-un constructive schimb cultural şi omagial.
Obiective:

participarea la manifestări comemorative organizate cu ocazia sărbătorii “Zilei de naștere a lui Mihai Eminescu”
abordarea integrată a unor poezii reprezentative din opera marelui poet în desfășurarea activităţii copilului spre investigare, documentare, cercetare şi aplicare practică
familiarizarea copiilor cu date și fapte din biografia poetului
acordarea şansei şcolarilor/preşcolarilor de a se implica în proiect, de a-şi promova cunoştinţele şi înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni „cel mai bun povestitor, recitator”.
antrenarea copiilor în activităţi de grup educaţional
unirea activităților fără bariere dintre şcoală/grădiniţă; dintre clasă/grupă
realizarea unor lucrări artistico-plastice inspirate din poezia lui Eminescu, interpretarea de roluri din opera sa
perceperea unor evenimente în raport cu propriile activităţi
dezvoltarea învăţării prin cooperare şi însuşirea de responsabilităţi şi sarcini specifice
acordarea şansei şcolarilor şi preşcolarilor de a fi parteneri în luarea deciziilor referitoare la tot ce se desfăşoară în cadrul proiectului
extinderea activităţii şcolare în zone din afara şcolii și localității
implicarea părinţilor şi altor factori educaţionali în formarea şi dezvoltarea interesului pentru acest eveniment de importanţă națională şi în realizarea unor sarcini de lucru din cadrul proiectului (fragment)