Parcul Național Piatra Craiului


Autor: prof. Gergeac Daniela
Școala Gimnazială Comuna Scoarța, jud.Gorj

Masivul Piatra Craiului din Carpaţii Meridionali devine în 1938 rezervaţie naturală datorită ,,caracterului unic al masivului”, având o suprafaţă de 440 ha. Ulterior, în 1990 este declarat Parc Naţional, recunoscându-i-se valoarea atât din punct de vedere geomorfologic, peisagistic, cât şi al florei şi faunei.
În prezent, are o suprafaţă de 14.773 ha, cuprinzând creasta Munţilor Piatra Craiului, la care se adaugă şi areale din Culoarele Rucăr-Bran şi Rucăr-Zărneşti. În cadrul acesteia zona de protecţie strictă este de 6053 ha.
Contribuţii importante la cunoaşterea masivului au avut de-a lungul timpului atât geografi români cât şi străini precum: Emmanuel de Martonne, Franz Podek, E. Jekelius (întocmeşte prima hartă modernă), N. Oncescu, N. Orghidan, V. Mihăilescu, T. Constantinescu.

Creasta munţilor, poate cea mai frumoasă din Carpaţi, este alcătuită din calcare şi conglomerate, având o orientare NNV-SSV şi o lungime de aproximativ 25 km, dominând culoarele de vale învecinate cu 500-1000 m.

Relieful ruiniform spectaculos, cu grohotişuri, ace, colţi, turnuri, hornuri, piramide şi brâne, la care se adaugă carstul de suprafaţă şi adâncime bine dezvoltate (lapiezuri, văi în chei, peşteri), plasează masivul în preferinţele multor turişti din ţară şi străinătate. Cuprinde 1170 de specii și subspecii din care 181 sunt considerate endemice, rare sau vulnerabile.
Sunt protejate aici: garofița Pietrei Craiului (Dianthus callizonus), unică în lume, tisa (Taxus bacata), angelica (Angelica arhangelica), sângele voinicului (Nigritella nigra și N.rubra), macul galben (Papaver alpinum ssp. Corona-sancti-stefani), floarea-de-colț (Leontopodium alpinum), bujorul de munte (Rhododendron mytifolium), ghințura galbenă (Gentiana lutaea), gladiola sălbatică (Gladiolus imbricatus), orhidee de munte ș.a. Fauna este de asemenea bogată, identificându-se 53 de specii endemice și 91 descrise ca fiind noi pentru știință. Întâlnim un număr mare de specii rare sau endemice de fluturi, precum Erebia pronoe, specie prezentă doar în Piatra Craiului și Munții Bucegi, sau Pieris bryoniae, în pericol de dispariție. (fragment)