Organizații care învață și produc învățare – Managementul cunoștințelor și al deciziilor


Autor: prof. Cioacă Elena Daniela
Grădinița cu P.P. Nr. 33, Brașov

An important feature of the knowledge unit is that the decision should be taken by people who are familiar with the circumstances of the matter, who know directly relevant changes occur, the resources available and needed. Joint decision making authority with the necessary knowledge can be achieved in two ways: either by transmitting knowledge to those who have the right decision or the right decision by giving to those who have knowledge.
Learning organization is the organization that facilitates the learning of all its members and continuously transforms.

În mediul actual, caracterizat de concurenţă şi dinamism succesul unei unităţi şcolare depinde de capacitatea ei de a învăţa din interacţiunile sale cu mediul, dinamica sa internă şi experienţa altor şcoli/ instituţii, de cunoştinţele şi abilităţile angajaţilor săi.
Instituţiile şcolare trebuie să ofere condiţiile necesare pentru crearea şi actualizarea continuă a cunoştinţelor, punerea lor în practică, să permită angajaţilor săi să înveţe şi să se pregătească continuu, să-i sprijine în generearea de noi idei. În acest sens, succesul este strâns legat de capacitatea şcolii de a achiziţiona, codifica şi transfera cunoştinţe, dar şi de modul de utilizare a acestor cunoştinţe în orientarea procesului de schimbare organizaţională.
Aceasta idee sugerează că performanţele unei organizaţii depind de modul în care se realizează îmbinarea autorităţii luării deciziei cu cunoştinţele necesare luării fiecărei decizii.
Caracteristici definitorii ale organizaţiei-care-învaţă-continuu
Conştientizarea importanţei cunoştinţelor în economia modernă a suscitat un interes crescând în rândul specialiştilor vis-à-vis de comportamentul organizaţiei în raport cu această nouă provocare. Astfel, a aparut un nou concept – organizaţia-care-învaţă-continuu – pentru care multi specialişti au oferit definiţii. Pedler defineşte o astfel de organizaţie ca „acea organizaţie care facilitează procesul de învăţare la nivelul tuturor membrilor săi şi care se transformă continuu”. (fragment)