Ne jucăm și învățăm!


Autor: prof. înv. primar Totos Noémi
Școala Gimnazială Nr. 1 Ip, jud. Sălaj

„Şcoala Altfel” se doreşte a fi o şcoală în care să predomine creativitatea, armonia, îndrăzneala, plăcerea şi relaxarea. Aici, elevii vor avea asigurat un mediu plăcut şi un cadru favorabil dezvoltării aptitudinilor, imaginaţiei, gândirii critice.
Scopul:
implicarea elevilor claselor I –IV în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor lor;
facilitarea accesului la o educaţie nonformală şi informală de calitate;
punerea în valoare a potenţialului creativ, activităţile extracurriculare fiind adevărate ”spaţii de exprimare”.

Obiective:
dezvoltarea şi exersarea abilităţilor de comunicare deschisă şi eficientă, precum şi cultivarea independenţei în gândire şi exprimare;
evidenţierea posibilităţilor creative ale copiilor şi a modalităţilor de exprimare prin diverse manifestări artistice (dramatizare, dans , recitare, educaţie muzicală, artă plastică);
stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin realizarea unor „produse originale”;
dezvoltarea la elevi a conştiinţei ecologice şi a atitudinilor pozitive faţă de mediul înconjurător;
dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor prin practicarea sportului;
stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi.
Rezultate aşteptate:
oFormarea unor comportamente pozitive faţă de mediu;
oParticiparea activă şi responsabilă la activităţile comune desfăşurate;
oFamiliarizarea copiilor cu mediul şcolar;
oFormarea unor abilităţi de lucru în echipă;
oÎmbogăţirea cunoştinţelor copiilor prin implicarea lor în diverse activităţi comune.

Grup ţintă:
-elevii claselor I-IV
Evaluarea:
-expoziţie cu lucrările copiilor;
-album cu fotografii;
-chestionare ;
-diplome si premii.
Activităţile din cadrul proiectului “Ne jucăm şi învăţăm” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativitătii prin:
* Procesul de învăţare prin joc;
* Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor ;
* Organizarea adecvată a ambientului educativ;
*Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
*Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Activităţi propuse
Jocuri de atenţie, jocuri sportive
„Grădina şcolii – colţ de rai” – activitate de protejare a mediului
Atelier de dans şi muzică – activitate artistică
„Ghiceşte personajul!” – concurs cultural
Desenul întrerupt – concurs de desen
„Cercetăşia este altfel. Este un mod de viaţă!”
 „Primăvara – Zâna speranţei” – activitate de artă plastică
Micul pieton – activitate rutieră
,, Sărbători pascale” – Vizionare unui film pentru copii despre Patimile lui Iisus
-Paştele în ochi de copil
În cadrul acestor activităţi, elevii se vor juca creând, vor învăţa jucându-se, se vor implica într-o gamă de activităţi interactive, creative, ecologice, culturale, sportive şi, nu în ultimul rând, recreative.