Lecția – excursie, mijloc de creștere a eficienței activității didactice


Autor: prof. înv. primar Matei Viorica
Școala Gimnazială Nr. 1, Negrești-Oaș, jud. Satu Mare

În scopul creşterii randamentului şcolar şi realizării odihnei active a copiilor din ciclul primar, o atenţie deosebită ar trebui acordată excursiilor şi vizitelor organizate în scop instructiv-educativ, iar programarea acestora să se facă în aşa fel încât să se realizeze obiectivele propuse la obiectele de studiu din clasa respectivă. În timpul excursiilor de acest gen, elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele la mai multe obiecte de învăţământ.
Scopul acestor activităţi este atât de natură informativă, formativă dar mai ales de natură educativă. Ele contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor, a interesului pentru cunoaştere şi la sporirea capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare.

O astfel de activitate am organizat cu elevii mei în clasa a IV-a. A fost o lecţie-excursie de recapitulare, cu conţinut literar, istoric şi geografic, cu tema ,,Nordul Moldovei, leagăn de istorie şi cultură”. Excursia a durat cinci zile şi s-a desfăşurat pe traseul: Negreşti-Oaş, Sighet, Moisei, Borşa, Voroneţ, Putna, Rădăuţi, Siret, Dorohoi, Ipoteşti, Botoşani, Suceava, Fălticeni, Târgu-Neamţ, Piatra Neamţ, Bicaz, Vatra Dornei, Satu Mare, Negreşti-Oaş.
În prima etapă, cea de pregătire a excursiei, am stabilit itinerariul şi obiectivele ce urmau a fi vizitate şi le-am adus la cunoştinţă elevilor. Am prezentat hărţi, schiţe, fotomontaje, descrieri geografice, literatură istorică. Apoi, elevii au fost împărţiţi pe grupe în funcţie de tipul de inteligenţă cu următoarele sarcini care au fost realizate în pregătirea şi/sau în timpul excursiei:
a) grupa geografilor a întocmit hărţi cu traseul şi obiectivele importante pe care le-au distribuit tuturor participanţilor inainte de plecare, iar în timpul excursiei au cules informaţii despre relieful şi vegetaţia zonei;
b) grupa istoricilor a cules date despre locurile istorice pe care elevii urmau să le viziteze, iar în timpul excursiei acestea au fost îmbogăţite;
c) grupa micilor scriitori a cules date referitoare la scriitorii care au trăit pe aceste meleaguri şi operele lor;
d) grupa sprtivilor a pregătit jocuri geografice de orientare în spaţiu, întreceri, jocuri distractive;
e) grupa micilor artişti a pregătit repertoriul de cântece pentru excursie şi s-a îngrijit ca acestea să fie cunoscute de toţi copiii, iar în timpul excursiei au făcut poze.
Am urmărit ca toţi elevii să fie antrenaţi în pregătirea excursiei. În timpul desfăşurării ei, am dirijat observarea în mod sistematic, îndemnându-i să noteze ceea ce li se pare mai interesant. Dincolo de peisaj, de realităţile fizice literar-istorice, elevii au trăit intens, la faţa locului, faptele săvârşite de înaintaşi, explicaţiile convingătoare ale ghizilor generând puternice emoţii. (fragment)

Publicitate