Jocuri didactice pentru dezvoltarea limbajului


Autor: prof. Cîrstescu Mariana
Grădinița cu P.P ,,Vis de Copil”, Tg-Jiu

Grădinița de copii este și va rămâne puntea de plecare în formarea personalității copilului, înzestrându-l cu acele cunoștințe, capacități, atitudini care să stimuleze raportarea efectivă și creativă la mediul social și natural și să permită confirmarea educației.
Din ansamblul activităților instructiv-educative din grădiniță, un rol important îl are jocul în general și cel didactic în special. Acesta îmbină buna dispoziție cu sarcina didactică, regulile jocului, elementele de joc și totodată face apel la potențialul intelectual,moral și fizic, dezvoltă flexibilitatea gândirii perseverența, spiritul de independență, stimulează inițiativa, creativitatea, asigură o activitate dinamică și plăcută. Îmbinarea elementului distractiv cu cel instructiv duce la apariția unor stări emotive complexe, care stimulează și intensifică procesele de dezvoltare psihică. Jocurile didactice pot fi desfășurate ca activități frontale cu întrega grupă de copii sau sub formă de joc în cadrul jocurilor și activităților liber creative.

Călătorie în țara poveștilor – joc didactic
Mijloc de realizare:joc didactic
Scopul:
-verificarea și sistematizarea cunoștințelor despre poveștile cunoscute, pe baza realizării unui episod ilustrat sau a unei caractirizări a personajelor;
-consolidarea priceperilor și deprinderilor de exprimare orală, corectă, coerentă și expresivă, educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter.

Obiective operaționale:
O1: – să recunoscă imaginile, să denumească poveștile;
O2: – să recunoscă povestea după o caracterizare a personajelor;
O3: – să povestească momentele acțiunii sugerate de imagini;
O4: – să se exprime clar și corect prin realizarea acordului între subiect-predicat și celelalte părți de propoziție;
O5:-să stabilească mulțimea personajelor pozitive întâlnite în călătoria lor;
O6:- să numere personajele din povestea ,,Sarea în bucate”;
O7:-să construiască din figuri geometrice căsuța piticilor;
O8:- să aprecieze comportamanetele pozitive ale personajelor.
Sarcina didactică: recunoașterea și denumirea poveștilor după imaginile prezentate sau după caracterizarea unor personaje, reproducerea momentelor acțiunii sugerate de imagini.
Elemente de joc: prezanța piticului Barbă-Cot, mișcarea.
Indicații metodice: jocul se poate desfășura cu toate grupele de preșcolari, poveștile pot fi selectate conform specificului grupei și proiectării semestriale sau anuale.
Mijloace de învățământ: un televizor jucărie realizat dintr-o cutie de carton, imagini cu momentele principale ale acțiunii din poveștile propuse, o baghetă de sticlă, piticul Barbă-Cot (confecționat din deșeuri textile), siluete ale personajelor, cifre, panou pentru afișaj, figuri geometrice.  (fragment)