Educarea relațiilor între copii în desfășurarea jocurilor


Autor: prof. Brehoi Maria
Grădinița cu P.P. Nr. 33, Brașov

Educarea unor relaţii se realizează în strânsă unitate cu dezvoltarea jocurilor colective, pe tot parcursul vârstei preşcolare. Aceste relaţii nu se dezvoltă de la sine, ci numai sub îndrumarea educatoarei. Pentru a forma la copii relaţii de prietenie şi colegialitate în timpul jocului nu este de ajuns să-i împiedicăm să se certe, să se bruscheze, să-şi ia jucăriile unii de la alţii. Atunci când se naşte o neînţelegere, îndemnurile formale „jucaţi-vă frumos împreună”, „nu vă certaţi pentru jucării”, nu rezolvă problema.
Se întâmplă uneori ca unii copii să refuze de a primi în joc pe un coleg de-al lor. Dacă educatoarea insistă ca acesta să fie primit, până la urmă aceştia îl acceptă. Dar nici măsura asta nu rezolvă problema. Copilul respectiv simţind că este tolerat, rămâne stingher şi nu se integrează în joc. De aceea sarcina noastră este să educăm la copii relaţii de prietenie, obişnuinţa de a se ajuta reciproc în timpul jocului. În felul acesta fiecare preşcolar se va simţi ca un adevărat tovarăş de joc. Un joc de creaţie bine dezvoltat nu poate fi decât un joc colectiv în care copiii sunt uniţi prin interese comune, prin sentimente de prietenie.

Influenţa educatoarei în formarea relaţiilor de prietenie este foarte mare.Această influenţă se va realiza în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor.
Deşi copii de 3 – 5 ani simt nevoia să se joace în colectiv, totuşi se poate spune că ei se joacă mai mult „unul lângă altul” decât „unul cu altul”. Pe treptele timpurii ale dezvoltării, jocul are mai mult un caracter individual. Copiilor le lipseşte încă un plan comun care să-i unească în joc. De aceea vom organiza la început jocuri simple, cu acţiuni comune pentru toţi copiii. Ei se vor juca în acelaşi fel: vor imita aceleaşi acţiuni – de „a conduce” maşina, de a „călători” cu trenul etc. însăşi participarea noastră va conferi jocului un caracter colectiv.
Mai târziu vor organiza jocuri în comun pe baza rolurilor îndeplinite de copiii mai întreprinzători. În această fază sarcina noastră este să-i ajutăm să reunească în joc, să rezolvăm şi să prevenim conflictele dintre participanţi. Conflictele la această vârstă au drept cauză jucăriile. Copiii nu ştiu să le folosească în comun. De aceea, asigurarea grupei cu un sortiment bogat de jucării identice este un mijloc potrivit pentru a preveni şi înlătura neînţelegerile. (fragment)