Calitatea în grădiniță


Autor: ed. Anghel Elena-Mihaela
Școala Gimnazială „O.C. Tăslăuanu”, Bilbor, Jud. Harghita

Pentru a avea „o grădiniţă de calitate” trebuie să parcurgem totul: climatul şcolar, mediul educaţional, curriculum-ul, relaţiile dintre educatori, părinţi, copii, parteneri şi comunitate etc. În felul acesta, o ”grădiniţă de calitate” vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecţie, un program, o grupă de copii sau un educator.
Cerinţele care privesc asigurarea calităţii activităţilor sunt:
-proiectarea activităţilor instructiv-educative realizate cu copiii;
-asigurarea logisticii şi organizarea spaţiului de instruire şi educare a copiilor pentru buna desfăşurare a activităţilor;
-realizarea procesului instructiv-educativ utilizând strategii moderne, adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor;

-gestionarea activităţilor conexe, astfel ca acestea să susţină buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.
Grădiniţa noastră oferă un mediu plăcut, frumos,bine gândit în care copiii se simt bine. Una din condiţiile esenţiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, interesele şi dezvoltarea lui globală se referă la crearea unui mediu educaţional adecvat, care să permită dezvoltarea liberă a copilului.
Organizarea spaţiului educativ prin delimitarea centrelor oferă educatoarelor oportunitatea de a-i observa mai bine pe copii în interacţiunea cu materialele, cu alţi copii sau cu adulţii. În organizarea pe centre a spaţiului educativ educatoarea trebuie să asigure: securitatea şi protecţia copiilor, confortul prin mobilier, existenţa unui spaţiu suficient studiului şi întâlnirii cu alţi copii.
„Întâlnirea de dimineaţă” este primul moment al zilei în activitatea din grădiniţă. Modul în care aceasta este desfăşurată şi organizată determină reuşita întregii zile. Această întâlnire pregăteşte „terenul” pentru următoarele activităţi curriculare ale zilei.
Tipurile de activităţi de învăţare prezente în planul de învăţământ preşcolar sunt: activităţile pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi alese şi activităţi de dezvoltare personală.
Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline, desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă.  (fragment)