Amenajarea spațiului educativ pentru a răspunde copiilor cu CES


Autor: ed. Belicaru Ancuța – Elena
Grădinița PP Nr. 196, București

Grădiniţa trebuie să fie un loc minunat, unde copiii îşi doresc să vină în fiecare zi ce cuprinde activităţi care implică toţi copiii indiferent de mediul din care provin, de religie, rasă, etnie, dezvoltare psiho-socială sau dificultăţi de orice natură. Așadar grădiniţa trebuie orientată spre îndeplinirea principului egalităţii de şanse. Tuturor copiilor trebuie să li se acorde dreptul la educaţie.
Mediul educaţional trebuie să fie cât mai atractiv pentru un copil de varstă preşcolară. Cu atât mai mult accentuez această idee, cu cât trebuie să ţinem seama că gradiniţa oferă un prim pas spre lumea reală, exterioară, spre cunoaştere şi autocunoaştere. Tocmai de aceea, noi, ca şi cadre didactice, trebuie să utilizăm toate metodele şi mijloacele de care dispunem ca să realizăm cât mai bine această „trecere”, acest parcurs.

Crearea unui mediu educaţional adecvat incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să fie foarte bine conceput şi organizat. Noi, cadrele didactice trebuie să dispunem de o permanentă capacitate de adaptare la cerinţele mediului social care se află într-o continuă schimbare. Mai mult decât atât, rolul educaţiei timpurii în dezvoltarea şi pregătirea copilului pentru viaţă este crucial indiferent de situaţia în care se află acesta. De aceea, este obilgatorie intregarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă în situaţiile care permit acest lucru, pentru că numai aşa se poate vorbi de o incluziune socială.
Ca popor, avem încă prejudecăţi în ceea ce priveşte diferenţele dintre noi, dar trebuie specificat faptul ca “diversitatea” face parte din natura noastră umană, fiecare dintre noi este unic în felul lui, este diferit. Aşa că, în primul rând ar trebui să ne înţelegem şi să ne acceptăm pe noi înşine pentru ca mai apoi să-i acceptăm şi pe cei din jur.
A înţelege că “niciun lucru nu este perfect, totul este perfectibil”, este de fapt un mod de viaţă. Aşa vom fi conştienţi că avem şi parţi bune, şi părţi mai puţin bune şi vom încerca în permanenţă să ne îmbunătăţim/autodepăşim. (fragment)