Utilizarea laserului la decorarea confecțiilor textile


Autor: eleva Manu Cristina, Clasa: a XII-a
Profesor îndrumător: Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

În industria confecţiilor textile, laserul are diverse aplicaţii, dintre care: tăierea materialelor textile; poziţionarea semifabricatelor la maşini prin intermediul unor fascicule laser; imprimarea unor repere ale produselor confecţionate (fixarea coloranţilor); realizarea broderiilor; realizarea unor efecte speciale de suprafaţă, electropluşare, albire, vopsire, prespălare etc.
Dintre avantajele tehnologiilor cu laser folosite pentru decorarea produselor de îmbrăcăminte se menţionează: calitatea înaltă oferită de utilajele ce folosesc tehnologia laser, dată prin: precizia conturului, claritatea desenului (imprimare, culoare), modificări fizico-mecanice controlate; posibilităţi multiple de realizare a desenului (formă, culoare, mod de aranjare, modalităţi de combinare); avantajul folosirii computerului (capacitate de a stoca imagini, capacitate de prelucrare a imaginilor, capacitate de a genera imagini, capacitate de transformare a datelor de intrare în impulsuri electrice – impulsuri de lumină); vizualizare într-un timp foarte scurt a efectelor tehnologiei utilizate, cu posibilitatea de a se lua măsuri în vederea modificării unor parametri (culoare, desen, formă, mărime); costuri de exploatare, de întreţinere şi de remediere foarte scăzute; tehnologie nepoluantă; dimensiuni reduse ale utilajelor (manipulare uşoară).
În utilizarea tehnologiilor bazate pe laser există şi unele dezavantaje, sau mai exact limite, ce vor fi depăşite într-un viitor apropiat: costurile ridicate de achiziţionare a utilajelor, costurile cu specializarea forţei de muncă, asigurarea unui microclimat specific.