Studiu privind stimularea creativității plastice a preșcolarilor


Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița P.N. Surducu mic, com. Traian Vuia, jud. Timiș

Primele manifestări plastice ale copilului sunt legate de desenul său, în acelaşi mod, în care primele sale gângureli sunt legate de vorbirea sa viitoare. Astfel desenul copilului mic are un caracter involuntar, interesul acestuia fiind stimulat doar de urmele pe care le lasă creionul sau pensula pe suprafeţele sau pe obiectele utilizate. Copiii desenează pe toate obiectele întâlnite în cale: pe asfalt, pe parchet, pe mobilă, pe pereţi, pe garduri, pe cărți etc. Aceasta este pornirea lor firească şi naturală, de a lăsa urme şi semne peste tot în jur, care pentru ei, au semnificaţii şi sensuri profunde
Lucrările lor sunt presărate cu gânduri şi sentimente adânci, cu idei şi năzuinţe profunde, pe care doar un ochi avizat şi o minte deschisă către creaţia celor mici, le poate pătrunde. Ceea ce ne atrage în lucrărilor lor este culoarea, ambianţa cromatică, uimitor de sugestiv realizată noi culori, culori inedite, din mediul înconjurător. Pornind de la toate aceste adevăruri cunoscute şi studiate cu atenţie prin activitatea la clasă, ne-am propus,
găsirea şi utilizarea unor metode şi procedee de testare şi diagnosticare a potenţialului creativ al copiilor preşcolari, în domeniul plastic;
cum, cât şi în ce mod trebuie îndrumate de către educatoare activităţile artistico-plastice.
Este de necontestat rolul deosebit pe care îl are în acest proces complex, educatoarea, care, numai printr-o activitate sistematică, consecventă şi asiduă, poate educa gustul pentru frumos al copilului, dar şi orienta şi stimula potenţialul creator al acestuia. Ea trebuie să ştie cum să abordeze problematica creativității şi cum să-i conducă acţiunile, în aşa fel încât, să nu se simtă îngrădit, condus sau dirijat, ci dimpotrivă, să aibă în permanenţă sentimentul unei activităţi libere, plăcute, relaxante şi pline de sinceritate.
O primă problemă care ne-a preocupat a fost aceea, de a-i familiariza cu diverse materiale şi instrumente de lucru, pentru a le cunoaşte şi a le îndrăgi, pentru ca mai apoi, să le folosească corect şi într-un mod cât mai original, în activităţile artistico-plastice desfăşurate în grădiniţă. (fragment)