Studiu de specialitate – Impactul utilizării calculatorului asupra comportamentului elevilor


Autor: prof. Ștefan Cătălina
Colegiul Național „Anăstăsescu”, Roșiorii de Vede, Teleorman

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă deci un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-educativ.
Studiul de faţă abordează problematica impactului utilizării calculatorului asupra comportamentului elevilor. Deşi le împiedică dezvoltarea, gândirea liberă, reflexivitatea, slăbeşte creativitatea şi oboseşte până la epuizare, ecranul este căutat şi iubit de copii şi adulţi. Copiii sunt mai puţin vinovaţi, neconştientizând efectele negative ale acestuia. Rămâne ca noi, părinţii şi profesorii lor, să încercăm să-i păzim de tentaţia evadării în spaţiul realităţii virtual, iar aceasta până nu este prea târziu.
SCOP:
Scopul acestui studiu este unul constatativ şi vizează conştientizarea asupra efectelor în plan comportamental datorate consumului necontrolat de timp liber în faţa calculatorului.
OBIECTIVE:
sondarea motivaţiei elevilor pentru alegerea calculatorului ca modalitate de petrecere a timpului liber;
contorizarea numărului de ore alocat interacţiunii cu calculatorul în medie, într-o zi;
identificarea gradului de conştientizare a efectelor în plan comportamental al consumului necontrolat de timp liber în faţa calculatorului;
identificarea altor modalităţi agreate de petrecere a timpului liber, altele decat folosirea computerului;
METODOLOGIE:
Instrumentul utilizat în investigaţie a fost un chestionar pentru exprimarea atitudinilor si opiniilor, administrat elevilor din clase diferite, aparţinând unor categorii sociale diferite şi provenind din medii diferite. Pentru o mai bună evidenţiere a datelor, acestea au fost grupate pe două categorii de vârstă: 11-13 ani si 15-16 ani. (fragment)