Studiu de specialitate – Cum este perceput DOOM² de către elevi


Autor: prof. Achim Paula
Școala Gimnazială Plosca, Teleorman

Pornind de la definiţia că ,,dicţionarul este destinat tuturor celor care vor să se exprime corect (adică în conformitate cu normele lingvistice şi literare actuale), în scris şi oral, să contribuie la cultivarea limbii române (la semnalarea şi îndreptarea greşelilor de limbă)” am încercat să realizez acest studiu prin care voi prezenta câteva modificări ortografice, ortoepice şi morfologice pe care elevii le- au înţeles după consultarea DOOM².
Datorită proiectului derulat în şcoala noastră, sub conducerea I.S.J. Teleorman, instituţie ce a donat un dicţionar unităţii noastre, am avut posibilitatea de a familiariaza elevii cu normele actuale ale acestui dicţionar.
Cadrele didactice de limba şi literatura română au stabilit o strategie didactică personală la nivelul fiecărei clase în conformitate cu obiectivele proiectului şi cu nivelul de dezvoltare al elevilor, ţinta demersurilor noastre fiind înţelegerea de către elevi a noilor schimbări impuse de DOOM².
Elevii au înţeles că obiectul lui principal îl ,,constituie prezentarea şi aplicarea detaliată şi coerentă la cuvintele limbii române, a regulilor ortografiei oficiale actuale şi a normelor de ortografie şi de morfologie, consacrate în cea mai mare parte, prin uzul literar- care este aspectul cel mai îngrijit al limbii române.”
Din confruntarea directă cu DOOM², realizată prin lucrul individual sau în echipe, elevii au ajuns la concluzia că această lucrare are un caracter mai complex decat DOOM¹, în care, pe lângă aspectul formal, au fost dezvoltate componenta sintactică şi cea semantică şi s-a adăugat un al patrulea profil, aspectul stilistic.
Au înţeles că sub aspect cantitativ, inventarul DOOM² conţine peste 62.000 de cuvinte, cele mai multe provin din DOOM¹ la care s-au adăugat circa 2300 de cuvinte noi, marcate printr-un semn distinctiv. Lucrând direct cu dicţionarul, elevii au reţinut informaţii cu privire la regulile de bază pentru scrierea, despărţirea cuvintelor în silabe sau pronunţarea ca vocală sau semivocală a unor litere.
Una dintre temele pe care elevii au avut-o de rezolvat a fost identificarea şi scrierea termenilor străini ce au fost introduşi în noua lucrare. Privind articularea termenilor străini, elevii au sintetizat această regulă astfel :
– dacă partea finală a cuvântului se pronunţă aşa cum se scrie, articolul precedat de vocala de legatură se scrie fără cratimă: bossul, brokerul, weekendul, curriculumul.
– dacă partea finală a cuvântului se pronunţă altfel de cum se scrie, articolul hotărât precedat de vocala de legatură se scrie cu cratimă: mouse-ul, service-ul, site-ul, show-ul. (fragment)

Publicitate