Studiu de specialitate – Adverbul în terminologia muzicală


Autor: prof. Muscalagiu Nicoleta Mariana
Liceul Teoretic Henri Coanda, Craiova, jud. Dolj

Aşa cum nu concepem matematica fără cifre, medicina fără medicamente sau literatura fără scriitori, la fel muzica nu poate fi transmisă mai departe fără aceşti termeni ce dau frumuseţe cântecului.
Consider că sunt puţini cei care acordă atenţie adverbelor precum andante, alegro, crescendo etc., care prin definiţia lor spun exact maniera în care se cântă adresându-se atât cunoscătorilor în domeniu cât şi celor care şi-au dedicat timpul liber altor activităţi.
Prin acest studiu mi-am propus să demonstrez că există o legătură între româna contemporană şi muzică dar şi între aceasta din urmă şi altă categorie; să arăt care este modalitatea prin care termenii muzicali au pătruns în limba română precum şi monosemia sau polisemia acestora în context. Vom vedea care sunt adverbele în terminologia muzicală, cum se clasifică şi cum se analizează, în ce măsură limba italiană a influenţat limba română dar şi care este structura termenilor.
TERMINOLOGIA ÎN GENERAL
Este necesar ca noi să studiem terminologia deoarece aceasta apare odată cu dezvoltarea tuturor ramurilor ştiinţei şi specializării acestora şi ca urmare a apariţiei a nenumărate noţiuni noi. De altfel, este necesară interpretarea corectă a noţiunilor, precizarea diferenţierii dintre cuvânt şi termen, definirea cât mai completă a conceptelor şi, în ultimă instanţă clarificarea diferenţei dintre limbajul general şi limbajul specializat cum este cel în cazul de faţă, limbajul muzicii.
Trebuie menţionat că aceste probleme sunt şi mai complicate în cazul limbilor care nu sunt de circulaţie internaţională, deoarece acestea trebuie să preia o cantitate apreciabilă de termeni, odată cu importul de tehnologii, tehnici şi instalaţii. Desigur că asemenea termeni pot veni pe căi diferite, din circulaţie internaţională şi în acest mod pot conduce la confuzii. Din acest punct de vedere terminologia este o ştiinţă dinamică, în continuă transformare, dezvoltare şi performare. (fragment)