Studiu de specialitate – Abordarea teoretico-aplicativă a basmului la clasa a V-a


Autor: prof. Achim Paula
Școala Gimnazială Plosca, Teleorman

Lecţia de literatură prin care se urmăreşte studierea unei specii literare presupune mai mulţi paşi. Studiul pe care l-am realizat prezintă etapele pe care trebuie să le parcurgem în predarea noţiunilor despre basm şi am ales spre exemplificare basmul popular ,,Prâslea cel voinic şi merele de aur”.
Receptarea operei literare şi, implicit, a basmului presupune cel puţin două tipuri de lectură. Prima lectură a textului este aceea în care cititorul va deveni prizonierul acesteia, pentru a păşi cu gândul în universul sensibil al operei. Lectura nu urmăreşte parcurgerea într-un ritm alert a conţinutului, ci lent, cu reveniri asupra unor pasaje greu de înţeles.
După prima lectură, am realizat o conversaţie de orientare prin care am fost informată de modul în care elevii au urmărit lectura, au deprins firul narativ al basmului adresând câteva întrebări: Unde se desfăşoară întâmplările?, Care sunt evenimentele textului?, Pe care dintre personaje le apreciaţi?, Ce impresie v-a creat textul după prima lectură?
Urmează o a doua fază a receptării operei literare: lectura-studiu. În această etapă rolul dascălului este esenţial: el trebuie să ajute elevul în parcurgerea conştientă, responsabilă prin perceperea unui demers problematizant. În această etapă se explică cuvintele şi expresiile necunoscute. Explicarea cuvintelor nu se va desfăşura ca o activitate independentă, în afara textului, ci va constitui o secvenţă din comentariul elementelor de conţinut şi al mijloacelor de expresie. Tot acum se pot rezolva diferite exerciţii lexicale de tipul:
1. Scrie formele literare ale cuvintelor: ,, aste”, ,,să văz”, ,,rădicat”, ,,spuindu-i-se”, ,,ziori”, ,,cleten”, ,,marginile” .
2. Aşezaţi următoarele cuvinte în perechi sinonimice: ,,ciudă”, ,,oarecine”, ,,piroteală”, ,,pizmă”, ,,cineva”, ,,moţăială”.
În vederea desfăşurării lecţiei viitoare, profesorul poate realiza ,,asaltul de idei”, iar prin răspunsurile oferite, elevii vor parcurge secvenţele narative pas cu pas.
Pentru că în manual, basmul ,,Prâslea cel voinic şi merele de aur” nu este integral, ca temă, după prima oră, se poate da o compunere în care să prezinte ,,Peripeţiile lui Prâslea pe tărâmul celălalt”. Astfel, elevii vor fi curioşi să afle despre întâmplările la care a luat parte eroul lor şi vor citi, în întregime şi cu mai mare atenţie, opera. (fragment)