Stresul


Autor: prof. înv. primar Aldea Oana-Ionela
Școala Gimnazială Mogoșani, jud. Dâmbovița

Trăim într-o lume plină de stres, avem întâlnire neplanificată cotidiană cu el, este ca un vecin pensionar care are tot timpul din lume să dezbată problemele, să găsească soluţiile dar pe care am vrea să nu-l fi întâlnit niciodată. Stresul ne influenţează comportamentul, sănătatea, se răsfrânge asupra personalităţii dar nu în ultimul rând asupra capacităţii noastre de muncă. Un rol important în menţinerea echilibrului între trăirile interioare şi mediul extern este functia de reglare a organismului de a da un răspuns, de a se adapta.
Reacţiile organismului la factorii de agresiune emoţională şi fiziologică poate deveni o sursă de inadaptare şi demotivare în funcţie de manierea personală de a reacţiona. Un eveniment stresant pentru o persoană nu este, în mod obligatori stresant pentru alta. Expunerea prelungită la stres epuizează resursele de energie ale organismului. Energia de adaptare este finită. Dacă în copilărie organismul identifică agentul stresor, la maturitate se mobilizează factorii antistres şi repară orice stricăciune provocată de stres.
Orice profesie este un mediu stresogen în măsura în care persoana resimte o inadecvare între specificul şi condiţiile muncii şi aspiraţiile, pregătirea profesională, constituţia sa fizică şi psihologică. Munca prestată poate face o persoană să se simtă folositoare în societate, o cale de realizare, de formare, de contacte interpersonale. Excesul sau lipsa de activitate, pericolul fizic sunt potenţiale surse de stres şi pot avea un impact negativ asupra sănătăţii mentale şi fizice. Activitatea repetitivă, rutinieră, plictiseala diminuează capacitatea de concentrare, poate produce anxietate, nemulţumire sau boli somatice.

Stresul relaţional, responsabilitatea faţă de fiinţe umane, calitatea raporturilor cu colegii de muncă creste sentimentul de tensiune atunci când este cauzat de lipsa sau insuficienta consideraţie acordată. Fiecare persoană este supusă unor tensiuni şi încercări pe care le depăşeşte cu mai mult sau mai puţine dificultăţi începând cu obţinerea unui serviciu în raport cu studiile, personalitatea şi aşteptările.
O altă sursă de stres cu consecinţe asupra profesiei o reprezintă mediul social. Viaţa familială are implicaţii asupra profesiei prin conflicte legate de natura serviciului, de dificultăţi financiare, de divorţ. Stresul îşi pune amprenta asupra sănătăţii fizice şi psihice a individului declanşând boli nervoase.
Evaluarea negativă a performanţelor personale, incapacitatea de a face faţă unei anumite situaţii sunt efecte psihologice ale stresului ce implică schimbări emoţionale şi comportamentale.

Publicitate