Schimbarea atitudinii și comportamentului prin comunicare


Autor: prof. înv. preșcolar Moț Rodica Eleonora
Grădinița P. N. Zimbru

Comunicarea a fost definită, ca o formă particulară a relației de schimb între două sau mai multe persoane ,două sau mai multe grupuri.
Limbajul și comunicarea constitue mecanismele psihice aflate cel mai la indemana individului pentru a-și regla propria sa conduită, dar și a altora. Comunicarea, înțeleasă ca act tranzacțional, inevitabil în situații de acțiune, devine esențială și fundamentală, atât pentru viața persoanei, cât și pentru viața socială a individului.
Comunicarea între persoane sau între grupuri joacă un rol esențial, de prim ordin. Este foarte importantă și utilă, astfel încat, unii autori nu s-au sfiit să considere că ea reprezintă unul dintre elementele cheie în definirea, înțelegerea și explicarea individului și chiar a societății. Prin comunicare, individul se umanizeaza, își formează și își dezvoltă personalitatea, deoarece ea este cea care îi asigură transmiterea experienței sociale.
Comunicarea permite influențarea educativ-formativă a individului :în lipsa comunicării individul rămâne la interacțiunea socială, privat de capacitatea de integrare în colectivitate. Nu va fi posibilă interacțiunea rațională, bazată pe gândire și reflexie, coordonarea reciprocă a persoanelor, cooperarea și interinfluențarea reciprocă.
Omul este o ființă care comunică și în virtutea acestui fapt se formează și se manifestă ca om; activitățile de comunicare îl transformă pe om dintr-un simplu subiect într-un actor capabil să acționeze. Omul comunicant nu este doar oglinda care reflectă realitatea, ci chiar constructorul realității. Oamenii sporesc uniformitatea de informare, depășind astfel, stadiul în care unii sunt informați, iar alții nu; comunicarea socială contribuie la sporirea uniformității de opinie a membrilor grupurilor, fapt care se instituie într-o premisă esențială a uniformității de acțiune.
Comunicarea satisface și nevoia exteriorizării emoțiilor; organizarea socială este imposibilă fără comunicare; o societate este constituită din grupuri care comunică între ele. Comunicarea îndeplinește mai multe roluri: de descoperire personală; de descoperire a lumii externe; de stabilire a relațiilor cu sens; de schimbare a atitudinilor și comportamentelor; de joc și distracții.