Rolul softului educațional în procesul de învățământ


Autor: prof. Ștefan Cătălina
Colegiul Național „Anăstăsescu”, Roșiorii de Vede, Teleorman

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în ziua de astăzi, când tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor evoluează rapid. Tânăra generaţie, obişnuită deja cu avalanşa de informaţii multimedia, percepe conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu ajutorul calculatorului ca o cerinţă lăuntrică, cu atât mai mult cu cât oamenii trebuie să îşi asigure o dezvoltare profesională rapidă, iar acest lucru nu se poate realiza decât dacă fiecare individ are competenţele necesare pentru a trăi şi munci într-o societate care se schimbă în permanenţă.
Introducerea și folosirea calculatorului în școli, la nivelul tuturor formelor de învățământ nu trebuie să constitie un scop în sine, ci o modalitate de creștere a calității, a eficienței învățării și predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru a profesorilor și a copiilor, un nou mod de concepere a instruirii și învățării, care îmbogațește sistemul activităților didactice pe care aceștia le desfășoară și prezintă importanțe valențe formative și informative.
Calculatorul simulează procese și fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidență. Astfel, prin intermediul lui, se oferă copiilor modelări, justificări și ilustrări ale proceselor și conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor și fenomenelor neobservate sau greu observabile din diferite motive.
Întrebarea pe care probabil mulți dintre noi o pun în acest context este dacă într-adevar este nevoie de aceste schimbari majore, structurale, care pot genera probleme de adaptare a unor categorii de profesori sau elevi.

Răspunsul este dat de chiar societatea spre care ne îndreptăm. Societatea informațională nu mai este o previziune de viitor, ci o stare de fapt a prezentului, ramâne la latitudinea fiecăruia cât de repede va ști sa faca parte cu adevarat din ea si aceasta nu numai ca o cerință exterioară, impusă, ci ca o necesitate individuală de armonizare.
Unul dintre mijloacele moderne de simulare a unor procese și fenomene complexe, și nu numai o reprezintă softul educațional. Calitatea unui soft educațional depinde, în egală măsură, de valoarea lui tehnică și pedagogică. Din bibliografie se citează două definiții ale softurilor educaționale:
Softul educațional reprezintă orice produs software, în orice format (.exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator și care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecție, un curs, o unitate de învățare etc, fiind o alternativă sau unica soluție față de metodele educaționale tradiționale. (Vlada, M.)
Softul pedagogic/educațional reprezintă un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea unor sarcini sau probleme didactice/educative prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator. (Adascăliței, A., Brașoveanu, R., 2002) (fragment)