Rolul familiei și al școlii privind lectura


Autor: prof. înv. primar Ghejan Mariana
Școala Gimnazială Rojiște, Dolj

„Cititul îl face pe om deplin, îl face prompt,iar scrisul exact”
Lectura oare își mai are rostul printre noianele de noutăți , care apar în permanență? Cu siguranță mulți consideră că nu, atâta timp cât din tot ce ne înconjoară, preluam mai multe aspecte negative.
Pentru cadrele didactice este important ca elevii să vorbească și să scrie românește, de aceea trebuie îndrumaţi spre lectură, pentru a avea o exprimare corectă, coerentă, cursivă.
Dar cum? Prin ce căi, când mijloacele audio-vizuale, computerele au invadat peste tot și iau din ce în ce amploare?
Nu se poate spune că nu au importanță, din contră, dar mulți cred că trebuie să evoluăm, să ne modernizăm, să fim in pas cu noul, neglijând faptul că atât lectura, cât și scrierea au un rol deosebit in viața elevului.
Pentru acest lucru, trebuie să se implice atât familia, cât și școala. Problema nu vine din partea școlii, ci din cea a familiei, care de cele mai multe ori, nu ia în serios recomandările cadrelor didactice, sau dacă o fac, nu sunt consecvenți, o fac pentru o scurtă perioadă de timp, fiind in detrimentul copiilor. De cele mai multe ori, nu sunt vinovați aceștia de faptul că nu știu bine să citească, să scrie, deoarece în primii ani de școală, au mare nevoie de ajutor, de îndrumări, de supravegheri atente din partea părinților, de încurajări, iar dacă aceștia sunt superficiali, rezultatele sunt pe măsura implicării lor în activitatea de învățare, cu mici excepții. Nu trebuie lăsat totul în seama școlii, ci ar trebui să existe o coeziune între familie și școală.
Există categorii diferite de părinți:
unii care fac tot ce n-au putut ei să facă când erau elevi, sacrificându-se și oferindu-le aproape tot, fără a se gândi la consecințe, doar pentru a fi mai presus față de alți părinți, ( o competiție fără rost, fără câștigător);
alții care nu se preocupă deloc de situația copilului, sunt dezinteresați, lasătotul în seama școlii;
o altă categorie sunt cei care au probleme familiale grave, au diverse vicii, au un comportament aspru cu elevii;
sunt cei cu posibilitați financiare, preocupați de diversele afaceri, neavând timp de copii, plătesc in schimb meditații;
care pun în prim plan copilul, indiferent de cât timp dispun, nu-l neglijează, se interesează de el mereu, țin legătura cu școala. (fragment)

Publicitate