Ne pregătim pentru economia de piață


Autor: elev Rusu Mariana, Clasa: a X-a E
Profesor îndrumător: Căpriță Paraschiva
Colegiul Economic Buzău

Educaţia economică pe care o primim noi, elevii în Colegiul Economic ne pregăteşte pentru performanţă în viaţa reală. Educaţia economică dă rezultate cu atât mai bune cu cât începe mai de timpuriu. Încă din ciclul preşcolar, copiii trebuie să afle care este valoarea banilor, cum pot economisi, pentru ca la vârste mai mari să înţeleagă mai lesne mecanismele complicate ale pieţei.
Rostul educaţiei este acela de a pregăti tinerii pentru a participa la viaţa economică reală, în calitate de producători, consumatori, întreprinzători, manageri sau contribuabili. Din acest motiv, toate activităţile de învăţare trebuie să nu fie prelegeri plicticoase, ci jocuri cu roluri,simulări, poveşti, probleme decupate din viaţa de zi cu zi. În orice clipă a lecţiei, elevul să fie antrenat într-o activitate, cu o sarcină clară, la care trebuie să găsească o soluţie.
Efectele învăţării sunt totdeauna măsurabile. În ultimă instanţă, fiecare activitate desfăşurată se soldează cu o performanţă realizată de elev şi fiecare secvenţă este un mic test. În plus, nici unei lecţii nu-i lipsesc instrumente de evaluare explicită, care vizează mai ales deprinderile de lucru şi mai puţin cunoştinţele.
Profesorii de specialitate din Colegiul Economic Buzău contribuie la educaţia economică a elevilor pentru a-i ajuta să-şi dezvolte un mod de gândire şi comportamente adecvate economiei de piaţă. Ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul modulelor de specialitate (contabilitate, finanţarea afacerii, mediul concurenţial, marketing, economie, finanţe) elevii Colegiului Economic vor reuşi:
 să înţeleagă cum funcţionează economia de piaţă;
 să adopte decizii corecte în calitate de angajaţi, manageri, investitori, consumatori, proprietari şi cetăţeni, putând să devină competitori de succes;
să folosească eficient mecanismele şi instituţiile economiei de piaţă;
să fie conectaţi la dezvoltarea economiei globale.

 

Publicitate