Metodologia utilizării mijloacelor de învățământ


Autor: prof. înv. primar Enescu Alina Maria
Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Danului, Argeș

Eficienţa mijloacelor de învăţământ în procesul didactic este determinată pe de o parte de calitatea lor, dar şi de metodologia folosită de profesor pentru integrarea acestora în activitatea didactică.
Selecţia anumitor tipuri de mijloace de învăţământ se realizează în raport cu funcţia lor didactică, de măsura în care asigură caracterul complementar al predării şi învăţării. O selecţie a mijloacelor după criteriul tradiţional – modern, aşa cum există în prezent tendinţa de a utiliza cu precădere mijloace moderne în defavoarea celor tradiţionale sau invers, nu este o soluţie potrivită. Toate mijloacele sunt eficiente în condiţiile în care sunt folosite adecvat în fiecare situaţie educaţională concretă. Utilizarea unui singur tip de mijloc, indiferent de categoria din care face parte, nu asigură maximul de eficienţă; mijloace de învăţământ de diferite tipuri vor fi selectate şi combinate în funcţie de situaţia educaţională concretă, în cadrul unei strategii didactice creată de profesor în raport cu celelalte componente ale procesului de învăţământ.
Potenţialul pedagogic al mijloacelor de învăţământ depinde în mare măsură de competenţele şi măiestria pedagogică a profesorului în proiectarea şi utilizarea lor, de modul în care acesta prelucrează, interpretează şi restructurează informaţiile transmise cu ajutorul mijloacelor.

În acest sens, selecţia mijloacelor de învăţământ şi valorificarea potenţialului pedagogic al acestora se va realiza în funcţie de următoarele criterii:
a. în raport cu celelalte componente ale procesului de învăţământ (ca parte componentă a unei strategii didactice):
-obiectivele didactice urmărite;
-specificul activităţii didactice (tipul de activitate / lecţie);
-gradul de compatibilitate între metodele şi mijloacele didactice folosite;
-adaptarea mijloacelor la sarcinile care vor fi realizate în activitate;
-natura şi modul de organizare a conţinutului didactic;
-particularităţile de vârstă şi ritmul de lucru al elevilor; (fragment)

Publicitate