Lectura – o călătorie în lumea cărților


Autor: prof. Achim Paula
Școala Gimnazială Plosca, Teleorman

Cărţile sunt o comoară încă nedesluşită pe care iluştrii noştri cărturari ne-au lăsat-o de secole şi care a dăinuit peste ani. Cărţile sunt suflete ascunse ce stau în bibliotecă şi aşteaptă sfioase, temătoare că poate astăzi, mâine … cineva le va asculta povestea.
Dar oare cum să-i atragem noi, dascălii, pe elevi în acest labirint al prietenilor muţi?
Cu siguranţă fiecare dintre noi încearcă să-şi convingă elevii că lectura unei cărţi de beletristică, ştiinţă sau tehnică, este un lucru minunat ce îl poate îmbogăţi sufleteşte, ştiinţific şi-l poate educa. Eu am încercat să conduc elevii spre lectură atât în cadrul orelor de literatură, cât şi prin activităţile susţinute la Cercul de lectură.
Scopul lecturii în perioada gimnazială este acela de a forma un tânăr cu o cultură literară şi comunicaţională de bază. Lectura are un rol decisiv în dezvoltarea cunoştinţelor, în cultivarea gustului pentru citit, în formarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă.
Pentru ca elevii să descopere lumea mirifică a creaţiilor literare în proză sau versuri, dascălul trebuie să folosească metode de lucru diferite, active care să le trezească interesul pentru lectură. Astfel, organizaţi într-un club de lectură, elevii ar putea urmări prezentări power-point, cu fragmente din opere literare consacrate sau să vizioneze diferite filme care să surprindă realitatea operei.
De exemplu, profesorul le propune elevilor tema ,,Natura în operele clasicilor”. Poate face o expunere a activităţii literare a scriitorilor, insistând asupra volumelor în care este ilustrată tema naturii. Discursul dascălului poate fi întrerupt de vizionarea unei prezentări power point în care să fie selectate strofe/ fragmente. din creaţiile clasicilor, semnificative pentru tema discutată. Profesorul le poate da titlurile operelor care vor fi lecturate, insistând asupra temelor pe care acestea le vor avea de rezolvat pe parcursul unei perioade de timp.
Intrarea într-un text, se poate face fie de dascăl, fie de un elev care deţine arta discursului şi a elementelor actoriceşti, dar mai atractivă ar fi chiar o înregistrare audio. Audierea textului liric va crea un climat liniştit, relaxant care îl va conduce pe elev cu gândul în lumea poetului şi va înlesni munca elevului de a înţelege semnificaţiile contextuale. Acest moment va fi cutremurător, elevul va simţi clipa de emoţie, îşi va construi o lume care să îl plaseze într- o stare între a fi şi a visa, între secundă şi tăcere. Cu siguranţă în orele viitoare, elevul va prezenta un interes mai ridicat pentru lectură, va încerca să- şi umple golul sufletului cu alte şi alte opere, înregistrând un progres în domeniul achiziţiilor intelectuale şi emoţionale. (fragment)