Definirea strategiilor didactice în învățământul preșcolar


Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița P.N. Surducu mic, com. Traian Vuia, jud. Timiș

În procesul de învățământ, educatoarea şi elevii acţionează prin intermediul unor metode de predare-învățare, în mod diferit, în funcție de obiectivele operaționale propuse, obţinându-se diferenţe esenţiale în pregătirea copiilor.
Dirijor al procesului educaţional, educatoarea apelează la o serie întreagă de instrumente care facilitează, accelerează și face profitabilă asimilarea şi aplicabilitatea informaţiilor, priceperilor şi deprinderilor. Rezultatele obţinute de educat sunt în relaţie directă cu tehnologia şi metodologia didactică, cu procedeele, mijloacele, tehnicile, modurile și formele de organizare, pe scurt, cu strategia didactică utilizată.
O acţiune eficientă a procesului de predare-învățare se poate realiza doar în condiţiile integrării cu succes a metodelor, mijloacelor de învăţământ şi a îmbinării eficiente a formelor de organizare a învățării. Strategia didactică acţionează astfel, ca un disponibil din care se alege metodele cele mai eficiente, care să fie corelate cu mijloacele de învăţământ, oportun alese şi cu alternarea formelor de învățare.
În desfăşurarea activităților, elementul cel mai dinamic îl reprezintă metodele didactice, toate celelalte elemente avute în vedere în momentul proiectării precum obiective, conținut, mijloace de învăţământ nu pot fi modificate sau înlocuite pe moment. Metodele de învăţământ pot fi astfel restructurate, combinate având însă permanent în vedere eficienţa finală a învăţării.
Metodele de învăţământ sunt căi de cunoaştere pe care educatorul le derulează împreună cu elevii, sunt instrumente de lucru în activitatea de cunoaştere şi de formare a abilităţilor, priceperilor şi deprinderilor. Alegerea metodei de instruire se face în funcţie de două categorii de factori:
-obiectivi (natura finalităţilor, logica internă a ştiinţei, mecanismele învăţării)
-subiectivi (contextual uman şi didactic în care se aplică metoda, personalitatea profesorului, psihologia copilului/grupei, stilurile de învăţare ale copiilor) (fragment)