Bioritmurile


Autor: prof. Mitrofan Crina – Mariana
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși

Bioritmurile reprezintă fluctuaţiile lunare naturale care guvernează fiinţa umană din punct de vedere fizic, emoţional şi intelectual.
Bioritmul fizic
Acest ciclu are efecte asupra aspectului fizic al organismului. Acesta cuprinde nivelurile de energie, rezistenţă, puterea fizică globală şi răbdarea. Jumătatea pozitivă a ciclului este cea în care ne simţim cel mai bine. Aceste cicluri influenţează factorii fizici cum ar fi coordonarea dintre ochi şi mâna, puterea, răbdarea şi rezistenţa la diferite boli. Perioada de maxim este atunci când ne simţim în stare din punct de vedere fizic să depunem eforturi în ceea ce priveşte proiecte care cer putere şi rezistenţă mare. Perioada de minim este în cea de-a doua jumătate a ciclului, când avem mai puţina energie şi vitalitate. Trebuie să ţinem cont de aceste perioade mai ales atunci când avem în vedere efectuarea unor activităţi care necesită rezistenţă fizică: fie în muncă, fie în sport.
Bioritmul emoţional
Acest ciclu guvernează sistemul nervos şi de cele mai multe ori este denumit ritmul sensibilităţii. El influenţează stările emoţionale, stimulează dragostea sau ura, optimismul sau pesimismul, pasiunea sau indiferenţa, depresia sau înflăcărarea. Perioada de maxim se înregistrează atunci când ne simţim cei mai creativi, cei mai iubitori şi calzi şi probabil mult mai deschişi în ceea ce priveşte relaţiile interumane. Perioada de minim este atunci când suntem mai înclinaţi să fim retraşi şi mai puţin cooperanţi. Este posibil ca în această perioadă să fim foarte nervoşi şi negativişti cu privire la tot ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi.
Bioritmul intelectual
Se presupune că acest ciclu îşi are originea în creier. El influenţează memoria, agerimea, rapiditatea de a învăţa lucruri noi, abilitatea de a raţiona, acurateţea aprecierilor şi calculelor. Perioada de maxim este atunci când reacţia intelectuală este la apogeu (în această perioadă suntem deschişi să acceptăm şi să înţelegem ideile, teoriile şi abordările noi, indiferent de natura lor). Perioada de minim a bioritmului intelectual este atunci când nu putem înţelege decât, în cel mai bun caz, foarte greu noile concepte şi idei cu care venim în contact. Toate cele trei bioritmuri trec prin faze pozitive (ascendente) şi negative (descendente). Zilele în care un bioritm face trecerea de la faza pozitivă la cea negativă sau invers sunt cunoscute drept zile critice. Există trei zile critice în fiecare bioritm şi s-a dovedit statistic că în aceste zile au loc mai multe accidente decât în oricare altele. Fiinţa umană dispune de numeroase ritmuri biologice proprii variatelor funcţii şi procese biologice (de la diviziunea celulară şi până la complexe activităţi cotidiene). (fragment)