Analiza SWOT privind cariera unei persoane


Autor: elev Popescu George, Clasa: a X-a E
Profesor îndrumător: Căpriță Paraschiva
Colegiul Economic Buzău

Există două moduri în care poate fi utilizată o analiză SWOT: în scopuri profesionale sau personale.
În scop personal, analiza SWOT poate fi utilizată pentru a monitoriza cariera unei persoane, notând abilităţile şi problemele pe care aceasta le are. Principalul scop al analizei SWOT este de a identifica şi de a atribui fiecare factor, pozitiv sau negativ, uneia din cele patru categorii: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.
Punctele forte includ atributele pozitive, incluzând cunoştinţele, trecutul, educaţia, reputaţia, capacitatea. Pentru a identifica punctele tari din analiza SWOT trebuie să găsesc răspunsul la următoarele întrebări:
 Care sunt abilităţile mele?
 Ce fac eu mai bine decât ceilalţi?
Punctele slabe captează aspectele negative care scad din valoarea pe care o ofer. Acestea sunt zone pe care trebuie să le îmbunătăţesc pentru a putea concura cu cel mai puternic competitor al meu. Cu cât îmi identific punctele slabe cu mai multă acurateţe, cu atât mai valoroasă va fi această analiză pentru mine. Întrebările ajutătoare pentru identificarea punctelor slabe din analiza SWOT sunt următoarele:
 Ce ar putea fi îmbunătăţit la abilităţile mele?
 Ce ar trebui să evit din experienţa trecută?
Oportunităţile pot fi rezultatul schimbului în stilul de viaţă, o percepţie pozitivă asupra activităţii mele, capacitatea de a oferi o valoare mai mare, conjuncturile exterioare pozitive pentru cariera mea. Astfel de oportunităţi pot fi considerate schimbările politice, sociale şi chiar economice. Întrebările ajutătoare pentru identificarea oportunităţilor sunt:
 Care sunt condiţiile favorabile dezvoltării mele?
 Care este avantajul concurenţial al meu?
Ameninţările reprezintă o provocare creată de un trend nefavorabil care ar putea conduce la afectarea imaginii mele. Concurenţa – existentă sau potenţială – este mereu o ameninţare. Alte ameninţări ar putea include nivelul de trai, reglementările guvernamentale, efectele negative din media, schimbările din comportamentul elevilor, părinţilor, colegilor.