Studiu de specialitate – Importanța dansului popular


Autor: prof. înv. primar Buncilă Mihaela
Școala Matei Basarab Pitești, Argeș

Dansul este cea mai elevată, cea mai emoţionantă,
cea mai frumoasă dintre arte,
pentru că nu este doar translatare sau abstractizare din viaţă;
este chiar viaţă.” (Havelock Ellis)

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să exprime, prin mişcări coordonate cu un ritm, sentimente dintre cele mai variate, de la tristeţe la veselie, dar şi mânie sau extaz.
În esenţă, dansul a fost şi este tot ceea ce vrem noi să fie: mijloc de exprimare a tristeţii/fericirii, stil de viată, modalitate de cucerire, de venerare, de supunere.
Dansul trebuie să fie natural, să vină de la sine, ca orice mijloc de exprimare pe care îl folosim în mod frecvent.
Jocul cu cânt este una din activitaţile cele mai agreate de copii. După ce copilul ajunge să îşi coordoneze mişcarile în ritmul unui joc cu cânt organizat, se poate trece la o formă puţin mai pretenţioasă şi anume aceea a dansului popular.
Dansurile populare îi familiarizează pe copii cu un nou element al folclorului, contribuind şi prin acesta la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului nostru , la dezvoltarea simţului ritmic, a capacitaţii de coordonare a mişcărilor, le educă gustul pentru frumos si armonie.
Copiii trebuie să simtă şi să înţeleagă frumuseţea dansurilor populare româneşti, ajungând să le joace cât mai autentic, mai artistic.
Dansurile populare duc la evidenţierea posibilitătilor creative ale copiilor şi a modalităţilor de exprimare prin diferite figuri de dans (dezvoltă capacitatea de manifestare a sentimentelor şi trăirilor personale). Ele duc la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului nostru îi familiarizează pe copii cu unele elemente de folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru frumos, pentru armonie, le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, perseverenţa, încrederea în sine, spiritul de echipă, memoria,precum şi capacitatea de a-şi coordona mişcările şi simţul ritmic.
Ca învăţătoare am considerat că orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii populare. Tradiţiile populare au constituit subiecte îndrăgite şi interesante pentru copii. Sentimentele lor au fost îndreptate spre arta populara, muzica şi dansul popular, arta aplicată în costumele populare şi amenajarea interiorului, obiecte decorative specifice zonei din care fac parte.
Dansul popular, împreuna cu cântecul si cu strigăturile ce îl insoţesc, formează un tot armonios ce nu poate fi desparţit. Jocurile populare romanesti, prin frumuseţea costumelor si a melodiei, prin supleţea şi expresivitatea mişcărilor, prin voiciunea pe care o imprimă copiilor contribuie în mare masura la realizarea educaţiei estetice a copiilor.
Copiii de azi,tinerii de mâine, care învată ABC-ul dansului popular vor avea un mare avantaj: peste ani se vor integra cu uşurinţă în atmosfera petrecerilor oamenilor de vârste diferite. Insistăm pentru învăţarea dansului popular începând cu copiii preşcolari, deoarece el constituie o comoară din tezaurul folclorului nostru românesc.