Studiu de specialitate – Excursia școlară, mijloc de educație și instrucție pentru elevi


Autor: prof. înv. primar Buncilă Mihaela
Școala Matei Basarab Pitești, Argeș

Dată fiind importanţa educării şi formării personalităţii elevilor, se urmăreşte modul prin care învăţătorii şi profesorii pot contracara influenţele negative prin activităţile de zi cu zi, inclusiv prin acţiuni extraşcolare. Elevul trebuie provocat să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a lumii în continuă schimbare, şi să aprecieze valorile trecutului.
De-a lungul timpului, cadrele didactice de la şcoala „Matei Basarab” Piteşti au organizat drumeţii în orizontul local. Şcoala a organizat excursii judeţene de o zi pentru cunoaşterea obiectivelor turistice, culturale, istorice şi naturale ale judeţului Argeş. Au fost vizitate numeroase obiective: Muzeul Judeţean Piteşti, Mausoleul Mateiaş din Câmpulung, Barajul artificial Vidraru,Bâlea lac, Cetatea de la Poienari, Grdina Zoologică din Piteşti, mănăstiri din judeţul Argeş (Nămăieşti, Curtea de Argeş, Câmpulung), licee reprezentative din oraşul Piteşti.
Au fost şi profesori pasionaţi care au organizat expediţii şcolare, cu durata de una-două săptămâni în diferite zone ale ţării (Masivul Bucegi, Delta Dunării şi Dobrogea, Masivul Retezat, Masivele Rarău-Giumalău).
De asemenea un rol important au jucat excursiile interjudeţene de două şi trei zile organizate în zonele mai îndepărtate ale ţării. Excursiile organizate de şcoală au avut de cele mai multe ori caracter tematic: „Clima de la munte la câmpie”, „Istorie artă şi literatură în nordul Moldovei”, „Civilizaţia lemnului” etc.
Excursiile tematice organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor. Dacă sunt bine pregătite excursiile devin atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. Mediul de acţiune este diferit, iar tehnicile de instruire sunt altele, ca urmare contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţirea memoriei vizuale şi auditive, formează gândirea operatorie a copilului, cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. (fragment)