Serbările – bucuria și distracția copiilor


Autor: prof. înv. primar Buncilă Mihaela
Școala Matei Basarab Pitești, Argeș

Procesul educaţional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală în afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a învătătorului.
În şcoală serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, ale cărei conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea.
Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viaţa copiilor. Serbarea este un prilej de bilanţ şi de voie bună, ea prezintă marele avantaj de a favoriza valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-şi manifeste interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi eforturilor personale, accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ. În altă ordine de idei, serbarea impune şi învăţătorului competenţe speciale, întrucât, în cadrul acesteia se interferează mai multe domenii de cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze strategiile, să combine mai multe genuri artistice, fiecare cu specificitatea şi complexitatea sa, ce se cer a fi îmbinate la modul optim, în condiţiile în care copiii obosesc destul de repede. Materialul ce va fi îmbinat în programul serbării, trebuie să fie selectat în proporţie de 50% din conţinuturile predate pe parcursul anului şcolar şi să fie interesante şi accesibile copiilor.

Învaţătorul are un rol hotărâtor în alegerea programului unei serbări, în stabilirea ordinii de desfăşurare şi în selecţionarea copiilor care susţin programul. Este de preferat ca rolurile din program să fie în versuri, pentru a uşura memorarea lor şi pentru a putea să se transpună şi mai uşor copilul în rolul interpretat. Repartizarea rolurilor să fie în funcţie de posibilităţile copilului, dar şi de preferinţele acestuia. Se impune ca învăţătorul să acorde atenţie copiilor cu înclinaţii artistice creând pentru aceştia un climat propice dezvoltării, prin strategii personalizate, dar să-i sprijine şi pe acei copii care întâmpină greutăţi în însuşirea diverselor forme de artă.
În alcătuirea programului unei serbări se va avea în vedere, în primul rând, caracterul ei, selectându-se textul după un criteriu tematic (1 Decembrie, Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie si de sfârşit de an şcolar). Este bine să nu le organizăm prea des, petru că scade interesul pentru acest gen de manifestări.
Pentru a realiza spectacolul, învăţătorul are nevoie şi de cunoştinţe specifice din domeniul scenografiei şi al regiei. La toate acestea, se mai adaugă aşteptările copiilor şi ale părinţilor.
În general, o cerinţă de bază în alcătuirea serbărilor, în afară de asigurarea înaltei calităţi educative şi artistice, o reprezintă necesitatea ca întreg materialul să fi fost însuşit bine de către copii în cadrul procesului instructiv- educativ organizat. Conţinuturile serbărilor este bine să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoii sale de cunoaştere, de nou şi de frumos. (fragment)

Publicitate