Rolul și importanța educației pentru sănătate în grădinița de copii


Autor: prof. înv. preșcolar Moț Rodica Eleonora
Grădinița P. N. Zimbru

Motto: „… Sănătatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât, întradevăr un cerşetor sănătos este mai fericit decât un rege bogat”. (Schopenhauer)
Promovarea sănătăţii în rândul copiilor prin oferire de informaţii despre regulile de igienă individuală şi colectivă şi de formare a unor deprinderi de viaţă sănătoasă, fundamentează conceptul de educaţie pentru sănătate.
Sănătatea este o „stare de bine, mentală şi socială” şi se manifestă ca abilitate de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă şi la stimulii mediului natural şi social. Fiind un bun al tuturor, sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând de la vârsta senectuţii.
A învăţa copilul, de la vârsta cea mai fragedă să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a rezolva în cea mai mare parte problema esenţială a formării comportamentului igienic dar trebuie incluse şi noţiuni şi cunoştinţe despre relaţiile interumane şi igiena acestora, despre propria persoană în scopul autocunoaşterii, despre boală şi sărăcie, despre sănătatea şi îmbolnăvirea naturii sau a planetei.
Scopul educaţiei pentru sănătate în grădiniţă este să asigure cunoştinţele despre sănătate şi formare a deprinderilor de viaţă sănătoasă adecvate vârstei preşcolare. Obiectivele unei astfel de educaţii vizează conştientizarea unor probleme de sănătate fizică, mentală şi socială pe înţelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienţe şi boli şi îndrumarea spre cabinetele de specialitate pentru asistenţă.
Mijloacele de realizare sunt cele utilizate în mod frecvent în procesul de educaţie în grădiniţă: jocul, desenul, cântecul, povestirea, poezia, etc.
Grădiniţa şi ulterior şcoala reprezintă cadrul instituţionalizat propice educaţiei pentru sănătate. Aici se pot conştientiza aspecte legate de sănătate şi boală, se pot oferi cunoştinţe minime adecvate vârstei şi se pot forma deprinderi de viaţă sănătoasă.
În urma desfăşurării acestor activităţi, copiii trebuie să ajungă să dezvolte aptitudini, să-şi însuşească valori care să-i abiliteze să facă alegeri concrete privind întreţinerea şi optimizarea stării de sănătate. Educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este o latură a educaţiei generale, alături de educaţia motrică, educaţia intelectuală, educaţia civică, etc. şi are particularitatea că se realizează prin intermediul acestora.
„ARTA EDUCAŢIEI, nu este altceva decât cunoaşterea mijloacelor mai robuste şi mai puternice, spirite mai luminate şi suflete mai virtuoase”. (Helvetius)

Un gând despre ”Rolul și importanța educației pentru sănătate în grădinița de copii

Comentariile nu sunt permise.