Abordarea interdisciplinară în învățământul primar


Autor: prof. înv. primar Buncilă Mihaela
Școala Matei Basarab Pitești, Argeș

Noul curriculum pentru clasele I-IV dă posibilitatea învăţătorilor de a desfăşura activităţi crosscurriculare şi transcurriculare. Învăţarea transcurriculară nu este o cale nouă , cerinţele didactice sunt legate de o reactualizare a noţiunilor specifice mai multor discipline, în forme noi şi interesante, oferind o viziune de ansamblu asupra fenomenului vizat..
Am organizat astfel de activităţi la clasa a IV-a, una dintre ele fiind activitatea cu tema “IARNA-anotimpul bucuriilor”, activitate în care au fost implicate disciplinele: limba română, matematică, ştiinţe, abilităţi practice, educaţie muzicală.Unităţile de învăţare cuprinse în activitate au fost:
Limba română- „Baba Iarna intră-n sat”
Matematică – „Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000“
Ştiinţe – “Fenomene ale naturii“
Abilităţi practice- “Activităţi cu materiale sintetice (hârtia)“
Educaţie muzicală “Genuri muzicale”
Scopul activităţii a fost aprofundarea cunoştinţelor despre anotimpul iarna prin interdisciplinaritate, formarea de atitudini pozitive faţă de mediu şi protejarea acestuia şi cultivarea dragostei pentru tradiţii şi obiceiuri.În această activitate am folosit ca metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, munca independentă, jocul didactic, brainstorming, TABU. Materialul didactic utilizat a fost: calculator, CD, planşe, fişe de lucru, ilustraţii, material Power Point, brad, şabloane, hârtie colorată, foarfecă, lipici, creioane colorate. Formele de organizare a activităţii au fost: frontal, pe grupe, individual.
Lecţia a fost concepută sub forma unei călătorii imaginare pe tărâmul ştiinţelor, literaturii, artelor. Activitatea elevilor a fost răsplătită de către „Stăpâna acestui ţinut fermecat”, Iarna, care le-a oferit copiilor ca premii unul dintre simbolurile ei: fulgi, steluţe, globuleţe, etc.
Scenariul didactic a parcurs următorii paşi:
I.Disciplina „Ştiinţe”: – se urmăreşte un filmuleţ despre cum este vremea iarna şi se poartă discuţii.
II. Disciplina: ”Limbă şi comunicare”-s-au aprofundat textele studiate la această unitate referitoare la anotimpul iarna, s-a recitat poezia „Iarna” de Vasile Alecsandri, iar apoi elevii au fost împărţiţi în trei grupe şi au rezolvat exerciţiile cuprinse în fişe.
III: Matematică: Omul de zăpadă îţi propune să compui o problemă după o expresie dată.
IV: Arte Elevii se împart în trei grupe,având fiecare sarcini diferite.
V. Educaţie muzicală: în timp ce elevii lucrează se ascultă colinde. (fragment)