Subramurile industriei textile


Autor: eleva Rudaru Mariana-Mihaela – Clasa: XI-a B
Profesor îndrumător: Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Industria textilă, ca ramură producătoare de bunuri de larg consum, include următoarele subramuri: filatură, ţesătorie, tricotaje, confecţii, textile-neconvenţionale, finisare textilă, pasmanterie şi industria de prelucrare a pieilor şi blănurilor (fig. 1).

Figura 1. Subramurile industriei textile

În sectorul filatură se realizează transformarea materiilor prime fibroase în fire, ce prezintă caracteristici concordante cu destinaţia.
Prin procesele tehnologice din secţiile de ţesătorie şi tricotaje se produce transformarea firelor în ţesături şi, respectiv, în tricoturi.
În sectorul confecţiilor se obţin articolele de vestimentaţie şi îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi, care trebuie să răspundă unor condiţii tehnice, igienice şi de confort bine precizate.
Materialele textile neconvenţionale au la bază un suport textil supus unui proces de consolidare prin tehnologii diferite de cele clasice de filare, ţesere sau tricotare.
În sectorul de finisare textilă se urmăreşte aplicarea unor tratamente chimice, termice şi mecanice, în scopul de a conferi ţesăturilor şi tricoturilor crude caracteristici şi aspect îmbunătăţite.
În sectorul pasmanteriei se realizează articole împletite sau ţesute cu lăţimi mici, care sunt utilizate ca accesorii la realizarea confecţiilor textile, ca articole de uz casnic şi gospodăresc dar şi ca articole tehnice.
În domeniul pieilor şi blănurilor activitatea se desfăşoară în unităţi de prelucrare primară sau tăbăcării şi confecţii din piele şi înlocuitori. În tăbăcării pieile şi blănurile crude sunt transformate în piei tăbăcite şi finisate, care în sectoarele de confecţii din piele şi înlocuitori sunt transformate în îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de marochinărie.
Societăţile comerciale textile pot funcţiona cu unul sau cu mai multe sectoare din cele menţionate dobândind un grad de integrare corespunzător.