Studiu de specialitate – Tendințe novatoare necesare actului didactic


Autor: prof. Alina Preduț
Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”, Turda

În secolul XXI, a apărut foarte pregnant necesitatea de adaptare la tehnologia modernă, de predare prin intermediul computerului, de utilizare a unor resurse de selectare a informației care să permită dezvoltarea gândirii și a creativității.
Metodele cele mai adecvate sunt alese în funcție de colectivul clasei de elevi pentru a forma comportamente, iar învățarea centrată pe elev este ce care duce la progres și motivează elevii spre a deveni independenți. Modul în care se pregătesc și învață elevii diferă foarte mult, iar descoperirea lor permite o abordare interdisciplinară. Posibilitatea de a crea filme, prezentări, desene, muzică și altele poate avea un rol important în stimularea elevilor spre noi descoperiri.
Howard Gardner a propus opt tipuri de inteligență pe baza unor cercetări culturale în domeniul biologiei: inteligență logico-matematică, lingvistică, spațială, muzicală, corporal-chinestezică, interpersonală, intrapersonală și naturalistă.
La orele de limba română, am valorificat aceste tipuri de inteligență care a permis o deschidere spre spațiul poetic al pastelurilor autumnale pentru a aborda textul Sfârșit de toamnă, de Vasile Alecsandri. Primul pas în demersul didactic a fost stabilirea tipului de inteligenșă dominant al elevului în urma aplicării unui chestionar. Apoi, conceperea sarcinilor de lucru a fost laborioasă:
grupa elevilor cu inteligenţă verbal-lingvistică, „Scriitorii”/”oratorii”, au primit să realizeze o compunere descriptivă cu titlul Frunza necăjită , în care să descrie anotimpul toamna. (10-15 rânduri).
grupa elevilor cu inteligenţă vizual- spaţială, „Desenatorii”, pornind de la ideea că natura pictează pentru noi, zi de zi, imagini de o infinită frumuseţe, au primit să deseneze un aspect din natura evocată în versurile poeziei, dar și realizarea unei caligrame a poeziei studiate.
grupa elevilor cu inteligenţă intrapersonală, „Eu….și toamna”, trebuia să numească câteva activităţi pe care le preferă în anotimpul toamnei, dar și să completeze enunţul început, astfel încât să surprindeţi bogăţia toamnei: Mie îmi place acest anotimp deoarece …………….. (fragment)