Studiu de specialitate – Perspective de lectură asupra operelor literare


Autor: prof. Alina Preduț
Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”, Turda

Literatura este un tărâm prelungit de nemărginire în care orice cititor se simte în siguranță deoarece își regăsește o parte din trăiri și împărtășește din sentimentele personajului literar, gustând din plin emoția estetică. Scriitorul sugerează fiorul eternităţii de-a lungul lentei sale incursiuni literare care duce la dilatarea timpului, a clipei prezente. Rezonanţele melancolice ale trecutului şi ale amintirii, integrarea umană în vastitatea naturii, farmecul peisajului, liniştea de început de lume, unicitatea trăirii clipei care primeşte atributele veşniciei sunt elementele fundamentale care duc la iniţierea şi înţelegerea armoniei universale promovată de sufletul romantic sadovenian. Sadoveanu este un povestitor, iar povestea sa are rezonanţe de poem sau baladă. Drept rezultat al sentimentului de nemulţumire al oamenilor, apare retragerea din prezent în trecut şi rezistenţa în faţa civilizaţiei.
Sadoveanu s-a bucurat de atenţia numeroşilor critici literari care au emis diverse opinii cu privire la opera sa. Cert este că, Sadoveanu este un clasic al literaturii noastre în acelaşi sens în care sunt clasici Eminescu, poet prin excelenţă romantic, Caragiale, mare realist critic, şi Creangă, autor de basme şi de povestiri în bună parte fantastice. Mihail Sadoveanu, spirit contemplativ în faţa naturii, reţine permanenta mişcare a formelor de existenţă, permanentul amestec al vieţii cu moarte. Natura este umanizată, plante, animale, arbori, păsări, sunt reflectate în opera lui cu un comportament specific. Autorul cunoaşte glasul necuvântătoarelor, al apelor, al înălţimilor. Scriitorul manifestă predilecţie pentru personajele vaporoase care dau lucrurilor de odinioară un aer misterios, de aici frecvenţa unor lucruri ca: taină, tainic, miracol, minune, miraj. De aici, atmosfera de miraj, legendă, basm, vis, creată în decorul mununţilor, al pădurilor şi al apelor. Asociate, impresiile dau sentimentul sublimului, rezultat al percepţiei cosmice a naturii de către Sadoveanu.
Lectura tinde să devină mai puţin atractivă pentru elevi, de aceea trebuie găsite modalităţi de stimulare a interesului şi gustului elevilor pentru lectură, în vederea îmbogăţirii vocabularului şi a deprinderilor de exprimarea fluentă. Folosirea metodelor alternative de evaluare este o soluție pentru stimularea elevilor spre lectură. Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare util și eficace ce permite un progres al elevului. În cadrul portofoliului, poate fi inclus proiectul ca metodă de evaluare, foarte agreat de elevi. Printre proiectele realizate de mine, se numără și cel realizat la clasa a VII-a, Incursiune în opera sadoveniană. (fragment)