Studiu privind explorarea mediului înconjurător în grădinița de copii


Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița PN Surducu Mic, com. Traian Vuia, Timiș

De timpuriu, copilul învaţă să exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti şi să iniţieze acţiuni. Prin activitatea didactică am determinat copiii să descopere că orice obiect din natură prezintă diferite însuşiri, că unele obiecte pot să aibă o însuşire sau mai multe însușiri comune, că obiectele sunt făcute din substanţe diferite, ajungând astfel să-i apropii pe copii de noţiunea de materie, de transformările care au loc în natură.
Datorită dorinţei de cunoaştere, și împins de propriile descoperiri, curiozitatea infantilă a copiilor manifestată prin întrebările „de ce?”, „cum?”, „cine?”, „ce s-ar întâmpla?”, determină copiii să răspundă singuri la întrebări printr-un demers euristic, problematizant, activ, participativ şi acţional. Dacă intervine educatoarea cu tact și pricepere, beneficiul copiilor este sporirea calității acumulărilor de tip școlar.
În acest sens, am desfăşurat cu copiii activităţi cu caracter ştiinţific de tip experimental didactic, care le-a permis acestora să cerceteze procese ca: dizolvarea, topirea, colorarea, combinarea, plutirea, scufundarea, fierberea, evaporarea, solidificarea, arderea, să compare substanțe diferite stabilind asemănări și deosebiri, privind culoarea, mirosul, gustul, etc. precum şi acţiunea apei şi a căldurii asupra lor. Așa au fost activitățile de observare zahărul și sarea, compararea apei cu laptele, activități dublate de diferite activități de dezvoltarea limbajului prin introducerea basmului și povestirilor „Sarea în bucate”, „Povestea apei”, „Povestea picăturii de apă”, “Norişor”etc.
Prin experienţe, experimente şi explicaţii simple copiii au perceput diferite fenomene şi procese ale naturii în continuă transformare. Experienţele îi conduc pe copii spre explorări, spre acumularea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi care vor sta la baza educației lor. Pentru a demonstra că toate explicaţiile şi experienţele nu au fost în zadar am aplicat un chestionar copiilor. Iată câteva răspunsuri:
ploaia – picături de apă care cad din nori
gheaţa – apă îngheţată din cauza frigului
vântul – ceva care nu se vede dar mişcă pomii şi norii
fulgerul – când se ating norii ies scântei
apa – lichid care ne hrăneşte / un lichid fără culoare (fragment)