Studiu de specialitate – Substantivul – aspecte teoretice


Autor: prof. Nenciu Elena
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Mioveni, Argeș

Substantivul este o clasă lexico-gramaticală, ce reprezintă aproximativ 50% din totalitatea cuvintelor limbii române.
1. Clasificarea substantivului:
Se face în funcţie de forma, sensul şi tipul flexionar:
1.1. După formă, substantivele pot fi: simple, compuse şi locuţiuni substantivale.
1.1.1. Substantivele simple sunt alcătuite în mod obligatoriu din morfeme lexicale (şi gramaticale) şi facultativ, din morfeme derivative (prefixe, sufixe, prefixoide şi sufixoide).
1.1.1.1. Derivarea cu prefixe cunoaşte numai patru prefixe exclusiv substantivale, celelalte şaptezeci fiind adjectivale şi verbale.
Tot simple sunt şi derivatele cu prefixe scrise cu cratimă: super-vedetă, ex-preşedinte…
1.1.1.2. Derivarea cu sufixe substantivale este cea mai numeroasă. Sufixele substantivale cunosc şi clasificarea semantică şi semantico-gramaticală.
1.1.1.3. Termenul afixoide desemnează acele particule (fon, fil, log) care se pot ataşa succesiv în ambele părţi ale aceluiaşi lexem sau ale unor lexeme diferite: francofon, pedofil…
1.1.2. Substantivele compuse pot fi grupate după modalitatea de scriere în legate (bunăvoinţă…), unite (câine-lup…), separate (Piatra Craiului…) şi prin abreviere (CEC…).
1.2.După sens, substantivele pot fi comune şi proprii:

1.2.1. Substantivele comune reprezintă obiectele prin intermediul însuşirilor lor comune, care individualizează clasa. Ele sunt numărabile (discrete, discontinue) şi nenumărabile (continue). Substantivele comune ce reprezintă obiectele numărabile sunt de două feluri: individuale şi colective.
Substantivele comune individuale denumesc obiecte indivizibile. Gramatical, ele prezintă opoziţia singular-plural: calculator-calculatoare, pix-pixuri, băiat-băieţi….
Substantivele comune colective sunt divizibile. Au două opoziţii: mulţime-element şi, pentru fiecare dintre acestea, opoziţia singular-plural: clasă-elev, clasă-clase, elev-elevi…
Substantivele comune nenumărabile (nediscrete, continue) se referă la obiecte care nu au volum şi formă şi nu dispun însuşirile în mod distinct pe unităţi. Gramatical, au formă fie de singular (singularia tantum : aur, unt, lapte… ), fie de plural ( pluralia tantum: blugi, icre, zori… ). (fragment)