Studiu de specialitate – Matematica între raționament și formulă


Autor: prof. Saghin Mărioara
Școala Gimnazială ”Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar

„Învăţând matematică, înveţi să gândeşti” – G. Moisil
Formula fiind un enunţ precis al regulii de urmat pentru efectuarea unei anumite operaţii; expresie precisă, generală şi invariabilă a unei idei, a unei relaţii, a unei legi etc. (care se poate aplica mai multor cazuri particulare); o expresie care reprezintă o relaţie generalizată între mai multe mărimi, fixată în simboluri şi în semne speciale.
La matematică memoria trebuie ajutată de logică pentru a efienciza procesul de însuşire a textului matematic. Memoria este un proces psihic de stocare şi destocare a informaţiei, de acumulare şi utilizare a experienţei cognitive. Se dezvoltă în două etape: memorarea, ce cuprinde fazele întipăririi şi ale conservării şi reactualizarea în forma recunoaşterii sau a reproducerii.
Gândirea sau inteligenţa logico-matematică are ca principal atribut abilitatea de a procesa cu foarte mare uşurinţă probleme logice sau ecuaţii matematice. Eşti o persoana cu o logică impecabilă ce poate face legaturi între fenomene, date, evenimente fără prea mari probleme. Prin urmare poţi recunoaşte cu uşurinţa care sunt punctele slabe ale unui sistem, de orice natură ar fi el, dupa care vii cu soluţii pentru a le rezolva. Nu doar că poţi memora cu uşurinţă date, numere şi algoritmi, dar observi cu foarte mare uşurinţă tipare şi conexiuni logice în jurul tău mintea ta funcţionând pe principiul cauză-efect.
Gândirea logico-matematică înseamnă o gândire critică şi o capacitate de a rezolva creativ diferite probleme astfel încat domeniile de activitate ideale pentru posesorii acestui tip de gândire sunt fizica aplicată, informatica, matematica, ingineria şi dreptul. Printre cele mai mari personalităţi ale lumii ce au dat dovadă de o astfel de gândire îi putem enumera pe Albert Einstein, Isaac Newton şi Arhimede.
Inteligenţa şcolară este o formă particulară a inteligenţei care se dezvoltă în procesul de învăţământ prin modelarea personalităţii elevului în activităţi şcolare de diverse tipuri.
Componentele inteligenţei matematice sunt:
gândirea matematică (ce imprimă o receptivitate faţă de acest domeniu şi presupune întelegerea rapidă a sensului şi a structurii formale a problemei)
capacitate de reprezentare spaţială
memorie matematică
cunoştinte, priceperi, deprinderi matematice (fragment)