Studiu de specialitate – Copiii cu ADHD


Autor: prof. înv. preșcolar Chiurtu Adina-Diana
Școala Gimnazială Goiești, Dolj

Ce este ADHD ?
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) este o tulburare neurologică, manifestată prin hiperactivitate, distractibilitate şi / sau impulsivitate. Copiii cu această tulburare pot avea una, două sau trei din aceste comportamente. Această tulburare poate afecta starea de bine pe plan fizic, social şi emoţional. Specialiştii estimează cã ADHD afectează 3-5% din copiii de vârstă şcolară, băieţii fiind mai susceptibili a suferi de ADHD decât fetele.
Simptome ADHD
Simptomele ADHD conform Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders se împart în trei categorii: inatenție, hiperactivitate şi impulsivitate, putând surveni şi în formă combinată.
Tipul inatent- Copilul inatent nu se poate concentra, face adesea greşeli din neglijenţă, nu ascultă până la capăt atunci când i se adresează cineva, nu finalizează sarcinile, nu respectă instrucţiunile, evită efortul intelectual susţinut.
Tipul hiperactiv-impulsiv- Diagnosticul este stabilit în condiţiile în care copilul prezintă şase sau mai multe simptome de hiperactivitate – impulsivitate. Simptomatologia include neastâmpăr, vorbire excesivă, agitaţie fizică în momente nepotrivite, întreruperea persoanelor care vorbesc şi dificultatea în a-şi aştepta rândul.
Tipul combinat- Diagnosticul este stabilit în condiţiile în care copilul prezintă şase sau mai multe simptome de neatenţie sau şase sau mai multe simptome de hiperactivitate – impulsivitate.
În cazul copiilor cu ADHD trebuie evidenţiate lucrurilor pe care le face bine.
Copiii cu ADHD pot dobândi mai greu abilităţile de limbaj, atât în privinţa înţelegerii cât şi în cea a exprimării. Majoritatea copiilor dobândesc abilităţile sociale doar urmărind şi imitând comportamentul altora. Copiii cu ADHD pot avea dificultăţi în dobândirea acestor abilităţi. Există posibilitatea ca aceştia să nu fie suficient de atenţi la detaliile interacţiunii sociale şi, în consecinţă, pot avea nevoie de ajutor pentru a-şi dezvolta abilităţi sociale esenţiale.

ADHD nu reprezintă numai o incapacitate de a fi atent, ci şi o incapacitate de concentrare asupra unui singur lucru. Copiii cu ADHD îşi pierd cu uşurinţă concentrarea atunci când o activitate nu îi stimulează suficient.
Copiii se comportă în moduri care ar putea fi interpretate ca inatenție, hiperactivitate sau impulsivitate, simptome centrale ale ADHD, dar nu toţi suferă de ADHD. Diagnosticul trebuie stabilit de specialişti. (fragment)