Studiu de caz – Elev cu dificultăți de învățare


Autor: înv. Panțeru Elena
Șc. Gimnazială Galeșu – Brăduleț, jud. Argeș

Prezentarea cazului:
Numele elevului: E. F.,vârsta 9 ani, clasa a III-a.
Elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă la disciplinele: limba română, matematică, ştiinţe, limba germană. Rezultate acceptabile are la disciplinele: religie, educaţie muzicală, educaţie plastică şi educaţie fizică.
Date despre mediul familial:
Este fiul lui E.M.L., tatăl fiind necunoscut. Din cauza condiţiilor precare, copilul locuieşte cu naşii lui, fiind crescut de aceştia încă din primul an de viaţă. Mama este singură cu ceilalţi fraţi ai săi, 2 surori gemene cu vârsta de 6 ani şi un frate la grădiniţă.
Elevul E.F. se bucură din plin de implicarea atât materială cât si afectivă a naşilor săi în creşterea şi educarea lui, aceştia neavând copii. Deşi fără probleme fizice şi psihice, întâmpină unele greutăţi în a face faţă cerinţelor şcolare având o motivaţie slabă la învăţătură. În cadrul colectivului clasei iese mereu în evidenţă cu brutalitate (altercaţii, injurii, neîndeplinirea unor sarcini, vorbeşte neîntrebat, distrage atenţia colegilor). Temele orale şi cele scrise sunt efectuate de cele mai multe ori cu superficialitate.
Particularităţi individuale:
Dezvoltarea senzorial-perceptivă: percepe difuz materialul de învăţare, reprezentările fiind greu de actualizat;
Nivelul dezvoltării psiho-motricităţii: slabe reprezentări spaţiale (nu poate aranja corect în pagina caietului, nu percepe detaliile, nu utilizează corect noţiunile spaţiale);
Memoria este de scurtă durată, de tip mecanic.
Imaginaţia – predominant de tip reproductiv.
Limbajul – vocabular sărac, exprimare greoaie; cu greu poate exprima un mesaj coerent oral, cât şi scris. A reuşit să înveţe toate literele alfabetului, dar citeşte silabisind.
Atenţia – prezintă dificultăţi de concentrare şi stabilitate a atenţiei voluntare. Câmpul, volumul atenţiei este redus. Cel mai mic zgomot îi distrage atenţia, nu se poate concentra decât pentru o perioadă scurtă de timp, fiind incapabil de a duce la bun sfârşit sarcinile date. (fragment)

Publicitate

3 gânduri despre ”Studiu de caz – Elev cu dificultăți de învățare

Comentariile nu sunt permise.