Stimularea personalității elevilor prin activitățile extrașcolare


Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Dorina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Activităţile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofer cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.
Experienţa în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că serbrile şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinţii lor. Am explicat, în momente oportune, cu tact şi cu răbdare, motivul și sensul serbării, am antrenat părinţii în pregătirea acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să participe activ, fiecare primind rolul potrivit preferinţelor și talentului său.
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care-l cuprinde, serbarea şcolar valorific varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transform în plăcere şi satisfacţie public străduinţele colectivului clasei şi ale fiecrui copil în parte.
Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sincer de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească. Consider că fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conștient că şi de participarea lui depinde reuşita unei serbări școlare. Am trăit alături de ei bucuria succesului, am remarcat, că acel contact cu publicul trezește în sufletul copiilor dorinţa de a învinge dificultăţile, de a-şi stăpâni timiditatea, de a trăi bucuria reuşitei.
E fascinant când pe marea scenă, sub lumina reflectoarelor, apar micii artiști, recitatori, cântăreţi ori dansatori îmbrcaţi în costume superbe. Este cu adevărat extraordinar când ei reușesc să trezească în sufletul spectatorilor emoţii, bucurii de neuitat, când în sală răsună ropotul aplauzelor. Întregul lanţ de manifestări organizate în școală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălului aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii, restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de școal şi slujitorii ei. (fragment)