Proiect educațional local – Toleranța și beneficiile ei


Autor: prof. Loghin Diana
Liceul „Ștefan Procopiu”, Vaslui

Lumea în care trăim se confruntă cu războaie, terorism, crime împotriva umanităţii, discriminarea minorităţilor şi a imigranţilor şi cu o multitudine de alte abuzuri împotiva fiinţei umane. Şi o dată cu teribilele ameninţări la adrea vieţii şi dezvoltării planetei creşte şi potenţialul de tensiune ce duce la intoleranţă.
Considerăm că un proiect cu tema ,,Toleranţa şi beneficiile ei” este necesar tocmai din aceste motive. Toleranţa nu o vedem doar ca pe o obligaţie de ordin etic, ci şi ca pe o necesitate de ordin politic şi juridic. Ea reprezintă respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi manierelor de exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane. Aşa cum afirma Victor Hugo, ,,toleranţa este apanajul umanităţii”. Ea este o virtute care face ca pacea să fie posibilă, contribuind la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. Toleranţa semnifică faptul că fiinţele umane au dreptul de a trăi în pace şi de a fi cele care sunt. Ea reprezintă responsabilitatea care susţine drepturile omului, pluralismul, democraţia şi statul de drept.
Propus a se desfăşura pe parcursul a 4 luni (noiembrie 2013 – februarie 2014), proiectul educaţional local ,,Toleranţa şi beneficiile ei” se adresează unui număr minim de 50 de elevi de la clasele IX–XII, de la diverse profile precum: profilul uman (filologie, ştiinţe sociale) şi profilul servicii – filiera tehnologică. La activităţile proiectului vor participa şi elevi care nu fac parte din grupurile ţintă menţionate, elevi care îşi vor manifesta interesul şi disponibilitatea de a participa la organizarea unor activităţi extraşcolare menite să le ofere posibilitatea de a-şi îmbunătăţi şi consolida cunoştinţele despre toleranţă şi beneficiile acesteia.
Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea unor valori şi atitudini precum respectul faţă de demnitatea şi drepturile omului, dialogul intercultural, spiritul civic, toleranţa şi înţelegerea, în timp ce obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor despre semnificaţiile a trei date importante pe plan mondial – Ziua Internaţională a Toleranţei (16 noiembrie), Ziua Internaţională a Drepturilor Omului (10 decembrie) şi Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului (27 ianuarie)
 dezvoltarea, pentru cel puţin 40 % dintre elevi, a unor puncte de vedere personale asupra situaţiilor de încălcare a drepturilor omului şi a unor competenţe precum munca în echipă, relaţionare pozitivă, toleranţă pentru opiniile celorlalţi etc., până în februarie 2014;
 creşterea motivaţiei pentru cel puţin 40% dintre elevii din grupul ţintă pentru participarea la diverse activităţi extraşcolare (în special cu caracter istoric) şi stimularea interesului pentru cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului, până în februarie 2014. (fragment)