Portofoliul- metodă alternativă de învățare și evaluare


Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială Ișalnița

În elaborarea diferitelor instrumente de evaluare, profesorul sau învăţătorul îmbină şi aplică diferite metode, procedee şi reguli cu măiestria proprie. Ansamblul tradiţional al metodelor de evaluare este îmbogăţit astăzi cu noi tehnici pe care practica şcolară le pune în evidenţă.
Metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: “pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu intruirea/învăţarea, iar pe de altă parte privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată”.
O metodă de evaluare flexibilă,complexă,integratoare, care asigură promovarea interdis-ciplinarităţii, este portofoliul. Ea oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de evaluare.
Portofoliul preia funcţia de investigare a majorităţii,, produselor” care de obicei rămân neinventariate în actul evaluator, reprezentând în acelaşi timp un stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi didactice, nu doar pregătirea stereotipă pentru teste de cunoaştere ( Adrian Stoica, Ghid pentru profesori, 2001).
Pentru a implementa portofoliul ca metodă de evaluare presupune, mai întâi, să răspundem la întrebările:
Cine alcătuieşte portofoliul?
Ce tip de portofoliu utilizăm?
Care sunt scopurile şi obiectivele utilizării portofoliului?
Ce tipuri de produse ale activităţii ar trebui să fie incluse în portofoliu?
Portofoliile pot cuprinde produse ale activităţii elevilor grupate pe anumite teme sau pot cuprinde rezultatele unor activităţi şi sarcini de lucru pe teme diferite, semnificative pentru aprecierea progresului global al elevilor. Portofoliul se va compune atât din materiale obligatorii cât şi opţionale, selectate de elevi.
Există mai multe modalităţi de evaluare a portofoliului. Putem evalua:

fiecare element în parte, folosind metode tradiţionale de evaluare;
nivelul de competenţă a elevului, prin raportarea produselor la scopul propus;
progresul realizat pe parcursul colectării produselor. (fragment)