Parteneriatul grădiniță-familie în vederea sporirii calității educației preșcolarilor


Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița PN Surducu Mic, com. Traian Vuia, Timiș

Relaţia dintre grădiniţă şi familie nu poate fi redusă la unele aspecte ale colaborării organizate a grădiniţei cu familia sau numai la evaluarea influenţelor reciproce dintre „grădiniţa copiilor” şi „şcoala părinţilor”.
Criteriul de bază al evaluării relaţiei grădiniţă-familie constă în relevarea sporului real al calităţii educaţiei copilului, realizat printr-un transfer de valori sociale, umane, educative de la grădiniţă spre familie, dar şi printr-o acţiune selectivă şi creatoare a şcolii faţă de valorile culturale active trăite în familiile preşcolarilor.
În ultimele decenii s-a remarcat, în cadrul a numeroase programe pentru copii, o implicare progresivă a familiei. În curriculum pentru grădinițele de copii trebuie să se individualizeze activităţile copiilor, ţinând seama de grijile, priorităţile şi preocupările familiilor, deoarece familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătăţii, competenţei şi afectivității copilului. Dar familia nu poate exercita această funcţie fără colaborarea cu grădiniţa, care asigură resurse suplimentare. Implicarea familiei în cadrul programului desfăşurat în grădiniţă este esenţială pentru îmbogățirea mediului stimulativ, fixarea şi lărgirea cunoştinţelor asimilate în sala de grupă. Implicarea familiei în program va întări sprijinirea ţelurilor educaționale. Părinții şi educatoarele exercită o influenţă vitală asupra dezvoltării copiilor, chiar dacă acționează în contexte diferite.
Părinţii şi educatorii au, în egală măsură, răspunderea eforturilor comune pentru a dezvolta o relaţie de colaborare. Bazele unei bune relaţii sunt puse de:
comunicarea dintre cei doi factori (părinte-educator);
respect reciproc între ei;
acceptarea diferenţelor sociale şi material între diferiţi părinţi;
implicarea tuturor în căutarea şi promovarea intereselor copilului.
E necesar să cunoaştem că educatorii şi părinții trebuie să-şi dezvolte noi abilităţi și practici pentru a stabili contacte de calitate.
Mediul familial constituie unul din factorii cunoaşterii profilului preşcolarilor şi deci un punct de reper permanent în activitatea instructiv-educativă la grupă. De aceea, am gândit modalități de eficientizare a activității care permite realizarea unei strânse legături familie-grădiniţă:

MODALITĂŢI DE COLABORARE
A. Comunicarea directă cu familia
1. Principala modalitate de realizare a parteneriatului o constituie Comitetul de părinți. Acesta se compune din membri ai familiilor şi ai comunităţii locale. Rolul acestuia este de consultant. El poate da sfaturi, sugera idei, dar deciziile asupra conţinutului învăţământului, asupra strategiilor didactice aparţin educatoarei. Acest comitet trebuie să-şi cunoască răspunderile încă de la începutul anului şcolar. Printre acestea, enumerăm:
planifică şi organizează întruniri, petreceri, sărbători de evenimente, vizite, excursii;
strânge fonduri pentru excursii;
realizează colecte pentru îmbunătăţirea bazei materiale; (fragment)