Metode interactive de predare folosite la ora de limba și literatura română


Autor: prof. Catrinu Ionela-Ramona
Școala Gimnazială ,,Nicolae Crețulescu”, Leordeni, Argeș

Perfecționarea metodologiei învățământului înseamnă folosirea acelor metode și procedee de instruire și educație, în măsură să asigure o participare mai activă a elevului în procesul de învățare. Dacă în școala tradițională accentul se punea pe predare, rolul cel mai important revenindu-i profesorului, învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune, deci pe promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și ale creativității. Dintre metodele interactive ce se pot aplica cu succes la ora de limba și literatura română amintesc: R.A.I., metoda cadranelor, tehnica Florii de nufăr.
Metoda R.A.I. este o metodă de fixare și sistematizare a cunoștințelor, dar și de verificare. Ea urmărește realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi ușoare. Elevul care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare din lecția predată, elevului care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o altă întrebare. Elevul care nu știe răspunsul iese din joc, la fel ca și cel care este descoperit că nu cunoaște răspunsul la propria întrebare. Am aplicat această metodă pentru a verifica cunoștințele elevilor referitoare la romanul Ion de Liviu Rebreanu. Elevii au formulat întrebări de genul: ,,Din câte părți este format romanul?’’, ,,Cine este personajul principal?’’.
Metoda cadranelor presupune împărțirea tablei în patru părți egale. Se propune câte un criteriu pentru fiecare cadran. Se citește textul și se formulează răspunsuri scurte pentru fiecare cadran.
De exemplu: Text suport: Fram, ursul polar – Cezar Petrescu
1. Ce titlu are textul? 2. Ce alt titlu i s-ar potrivi? Dați două exemple.

3. Formulați trei propoziții cu 4. Realizați un desen legat de text
următoarele cuvinte: acrobația, deprins,
desprins
Tehnica Florii de nufăr presupune stabilirea unor legături între concepte, idei, pornind de la o temă centrală. Tema centrală generează opt idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, asemenea petalelor florii de nufăr. La rândul lor, ideile secundare pot deveni teme principale pentru alte opt flori de nufăr. (fragment)