Dificultăți de învățare ale elevilor


Autor: prof. Bacsadi Barna
Școala Gimnazială Nr. 1 IP – Structura Zăuan

Preocuparea prioritară a dascălului este gradul în care fiecare elev face față provocărilor școlare, achiziționează și se integrează în curriculum școlar.
Este foarte important ca fiecare copil, indiferent de particularitățile sale de învățare, să se simtă valorizat și respectat ca o persoană care învață.
Toți copiii au anumite probleme, piedici în înțelegere, într-un domeniu sau altul al învățării, în grade foarte diferite. Există o mare varietate a caracteristicilor copiilor cu dificultăți generale de învățare, dintre ele distingându-se:
1. dificultăți de învățare și dezvoltare (pre-achiziții ale învățării);
2. dificultăți de învățare academice / teoretice (achiziții ale învățării).
Primele se referă la deprinderile de bază sau de pre-achiziție: memorie, atenție, deprinderi perceptuale, de gândire, deprinderi de limbaj oral și scris. Cele academice se referă la învățarea școlară: citire, aritmetică, scris de mână, rostire exprimare în scris.
Dificultățile specifice de învățare încorporează tulburări într-o combinație specifică fiecărui individ. Ele pot fi:
– dificultăți de mobilizare a strategiilor cognitive ale învățării;
– abilități motorii slabe;
– tulburări ale atenției;
– probleme perceptuale și de procesare a informațiilor;
– dificultăți ale limbajului oral;
– dificultăți în citire;
– dificultăți ale limbajului scris;
– dificultăți matematice;
– comportamente sociale inadecvate.
Principala caracteristică se referă la modul de prelucrare a informațiilor:
– lipsa de organizare, orientare și colaborare;
– socializare dificilă;
– tendință spre accidente;
– hiperactivitate sau letargie;
– lipsa atenției. (fragment)