Avantaje ale incluziunii copiilor cu cerințe educative speciale în grădiniță/școală


Autor: ed. Florica Mădălina
Școala Gimnazială „Barbu Ionescu” Urzicuța, jud. Dolj

Un mediu favorizant dezvoltării oferă tuturor copiiilor posibilităţi de a explora şi de a-şidezvolta capacităţile şi înzestrările unice. Grădiniţa incluzivă este benefică pentru toţi actorii responsabili de educaţie, dar în special pentru copii.
Copiii cu dizabilităţi incluşi în grădiniţă/şcoală:
• dezvoltarea cognitivă, motorie, de limbaj, socială şi emoţională este consolidată prin intermediul interacţiunilor semnificative cu cei de aceeaşi vîrstă (se află între semeni şi formează relaţii importante pentru el);
• copiii învaţă „socializarea” prin comunicare şi interacţiunea cu ceilalţi colegi de grupă, îşi dezvoltă deprinderi mai bune de comunicare;
• leagă prietenii prin aceste contacte, învaţă prin intermediul modelelor servite de ei;
• află despre interesele şi preferinţele pentru anumite activităţi (de ex., unii copii desenează, pictează, alţii încep să cânte la un instrument, alţii sunt „povestitori”, altora le place să creeze colaje, să vizioneze desene animate, să inventeze poezii, iar alţii sunt „campioni” la practicarea unui sport sau le place să observe natura etc.).
• le dă mai multă încredere în sine, exprimă mai multă mîndrie pentru achiziţiile lor, se afirmă mai mult;
• sunt mai inteligenţi emoţional;
• construiesc o interdependenţă şi-şi dezvoltă capacitatea de a depăşi obstacolele;
•demonstrează o capacitate mai bună de rezolvare a problemelor, învaţă sa-şi accepte propriile forţe şi nevoi;
• învaţă respectul de sine, facînd parte dintr-un mediu pozitiv normal;
• se află în familie alături de fraţi şi surori într-un mediu afectiv şi înţelegător;
• preiau model de formare a unui mediul familial, au nişte responsabilităţi în cadrul familiei;
• au atitudine pozitivă faţă de viaţă;
Copiii majoritari:
• învaţă să accepte diferenţele mult mai bine faţă de persoane cu dizabilităţi;
• îşi consolidează creativitatea,explorarea resurselor proprii, empatia;
• îşi dezvoltă răbdarea şi sentimentele de compasiune;
• reacţionează pozitiv la schimbări;
• învaţă să-i ajute pe ceilalţi;
Cadre didactice şi alţi specialişti:
• învaţă strategii de promovare a dezvoltării şi susţinerii stilurilor de învăţare variate ale tuturor copiilor;
• descoperă noi tehnici de învăţare pentru a veni în ajutorul copiilor care întâmpină dificultăţi;
• creează şi îmbogăţesc mediul educaţional pentru a încuraja înţelegerea şi flexibilitatea atitudinii referitoare la incluziunea copiilor cu cerinţe speciale;
• specialiştii (asistenţi sociali, pedagogi sociali, psihologi, logopezi, kinetoterapeuţi etc.) dezvoltă o perspectivă holistică centrată pe copil, dezvoltă o reţea de servicii profesionale şi de resurse comunitare etc. (fragment)